Grupp 7

Namn:................................................................................................................................................................

Länk till SweSum: http://www.nada.kth.se/~xmartin/swesum/

Fråga: 61

Vad heter Syriens nye president?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/U20000717_TEXT_0237.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 62

Var I Orrefors begicks flickmordet?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/605262.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 63

Var i Sverige brann ett varuhus ner?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/I20000811_TEXT_0372.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 64

Vad heter Vitrysslands president?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/0108236963205_UTR__00.html

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 65

I vilken stad ligger ett blysmältverk som KFOR stängde?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/129100.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 66

Vilket land kommer de personer ifrån som hade mordplaner mot Milosevic?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/127808.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 67

Vad heter kuppmakaren på Fiji?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/U20000525_TEXT_0240.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 68

Vad heter managern till det band som spelade på Roskildefestivalen då nio personer dog?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/0108242712203_NOJ__00.html

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 69

Vad heter den uppmärksammade låt som Bruce Springsteen skrev om en känd dödsskjutning?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/0108235379162_NOJ__00.html

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 70

På vilken rutt befann sig en indonesisk färja med 90 personer ombord då den förolyckades?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/617346.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Sammanfatta följande texter med och utan pronomenresolution och diskutera resultaten.


Analysera mera - Recension

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/deniro.html
Sammanfatta utan pronomenresolution 30%
Sammanfatta utan pronomenresolution 20%
Sammanfatta utan pronomenresolution 10%

Sammanfatta med pronomenresolution 30%
Sammanfatta med pronomenresolution 20%
Sammanfatta med pronomenresolution 10%

a) Hur påverkar pronomenresolutionen textsammanfattningen?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

b) Vad är det för fördel med pronomenresolutionen i textsammanfattning?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................


"SL:s statistik om t-banan vilseleder"

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/sl.html
Sammanfatta utan pronomenresolution 30%
Sammanfatta utan pronomenresolution 20%
Sammanfatta utan pronomenresolution 10%

Sammanfatta med pronomenresolution 30%
Sammanfatta med pronomenresolution 20%
Sammanfatta med pronomenresolution 10%

c) Hur många tunnelbaneförare nämns i artikeln? Hur refereras de till?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

d) Vilka problem ser du med den nuvarande implementationen av pronomenresolutionen?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

e) Hur skulle du vilja förbättra den?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................