Nada

Laboration 5:
Automatisk textsammanfattning

Laboration 8 december 2000

Martin Hassel

Uppgift i korthet

Uppgiften är att dels kunna bedöma hur mycket man kan automatiskt sammanfatta en text utan förlora för mycket information i en text och dels om sammanfattningen blir bättre ifall man använder sig av en pronominaliseringsmodul. Jag vill också ha en bedömning av nyckelorden sammanfattaren extraherar. Skulle dessa kunna uttökas med fler bättre och/eller behöver man ta bort några dåliga ord.

Förberedelse

Läs materialet till föreläsningen om automatisk textsammanfattning

Arbetsgång

Ni skall sammanfatta 10 tidningstexter per person/grupp med vår automatiska textsammanfattare och försöka besvara den till texten bifogade frågan.
Börja med att sammanfatta texten till 20% och se om det går att besvara frågan utifrån den resulterande sammanfattningen (bortse från eventuell omvärldskunskap). Om frågan inte går att besvara vid 20% försök med 30% eller 40%. Går frågan fortfarande inte att svara på så försök med 20% eller 30% (notera vilket) och några nyckelord (notera vilka) adderade som ni tror kan vara bra att ranka upp. I det sista fallet får ni gå till SweSum och göra egna inställningar (länk finns överst på varje labbformulär).
Ni skall också sammanfatta de två nedersta texterna (gemensamma för alla) med pronomenresolution och försöka besvara de tillhörande teoretiska frågorna.

  1. Grupp 1
  2. Grupp 2
  3. Grupp 3
  4. Grupp 4
  5. Grupp 5
  6. Grupp 6
  7. Grupp 7
  8. Grupp 8
  9. Grupp 9
  10. Grupp 10

Redovisning

Fyll i och lämna in formulären till labbhandledaren

^ Upp till kursplanen.


Labbkonstruktion: Martin Hassel och Hercules Dalianis <hercules@nada.kth.se> Sidansvarig: Martin Hassel <xmartin@nada.kth.se>
Senast ändrad 8 december 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>