Nada

Kursplan för Språkteknologi period 1, hösten 2002

Varje ruta nedan motsvarar ett undervisningstillfälle. I rutan står vem som ansvarar för föreläsningen eller labben.

Vecka
Föreläsning
Måndag 8-10
D32

Föreläsning
Tisdag 13-15
D33


Föreläsning
Onsdag 8-10
D33


Förläsning
Fredag 10-12
E35
Laboration
Labsalar Matsalen och Konsthallen
Lindstedtsv. 5,
plan 5
v 35 Introduktion
och kursöversikt
Språktypologi
och språkhistoria

Hercules
26 aug 8-10
Formella språk
och syntaxanalys

Mikael
27 aug 13-15
Introduktion till Prolog
och svensk grammatik

Hercules
28 aug 8-10
 
v 36 Morfologi
Ola
2 sept 8-10
Särdrag, lexikon
och syntax

Ola 3 sept 13-15


Stavningskontroll

Viggo
4 sept 8-10
  Stavningskontroll och
böjningsregler

Viggo
Labb
Fredag 6 sept 10-12
v 37 Syntax,formalismer
Ola
9 sept 8-10
Parsning 1
Ola
10 sept 13-15
Parsning 2
Constraint Grammar

Labbförberedelser
Ola
11 sept 8-10
Syntax och parsning
Anders
Labb Fredag 13 sept 10-12
v 38 Språkstatistik 1:
ordfrekvenser

Viggo
16 sept 8-10
 

Språkstatistik 2:
informationsteori och markovmodeller

Viggo
18 sept 8-10
Datorstöd för skrivande och grammatikkontroll
Rickard,Ola
20 sept 10-12
Grammatikkontroll
Rickard, Ola
Labb
Fredag 20 sept 13-15
v 39 Språkstatistik 3:
ordtaggning

Jonas
23 sept 8-10
  Semantik
Hercules
25 sept 8-10
Informationssökning
Martin
27 sept 10-12
Informationssökning
Martin
Labb Fredag 27 sept
13-15
v 40 Diskurs,
Talakter,
Pragmatik.

Hercules, Ola
30 sept 8-10
Text-
generering

Hercules
1 okt 13-15
D32
Text-
sammanfattning

Martin
2 okt 8-10
D41
Informationssökning II
Martin
Labb Fredag 4 okt 10-12
v 41 NL-tillämpningar
Hercules 
7 okt 8-10

Inlämnings-
uppgiftsredovisning 1

7 okt 10-12
Martin

Obs rum 1625 plan 6

Inlämnings-
uppgiftsredovisning 1 Extra

Ola

7 okt 13-15 (-16)
Obs rum 1625 plan 6
Inlämnings-
uppgiftsredovisning 2

8 okt 10-12
Obs rum 1625 plan 6 

Inlämnings-
uppgiftsredovisning 2
Extra
Hercules

8 okt 13-15 (-16)
Obs rum 1625 plan 6
Backup-tider

Inlämnings-
uppgiftsredovisning 3
9 okt 13-15
Obs rum 1537 plan 5 

Inlämnings-
uppgiftsredovisning 3 Extra
9 okt 13-15
Obs rum 4523 plan 5

(Ovanstående går parallellt)
Lokalisering och internationalisering
Peter
10 okt 10-12
D31
Talteknologi
Rolf
Fredag 11 okt 10-12
Plats: TMH
v 42   Tentamen språkteknologi
17 okt 08-13
Obs Torsdag, sal D34
   

^ Upp tillAktuella språkteknologikurssidan


Sidansvarig: Hercules Dalianis <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 okt 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>