Nada

Kursanalys för 2D1418, Språkteknologi, hösten 1999

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 1999/00 dvs november-december 1999.
Poängantal: 4 (varav 2 på labbar och 2 på tenta).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (20 december), omtenta i påskperioden (26 april).
Föreläsningar: 40 timmar samt två frivilliga föreläsningar.
Labbar: 12 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Hercules Dalianis
Huvudföreläsare: Hercules Dalianis,Viggo Kann, Ola Knutsson, Anders Green, Rickard Domeij.
Gästföreläsare: Jussi Karlgren (SICS), Jocke Gustafsson (TMH, Waxholmsprojektet), Peter Svanberg (NADAs systemgrupp, internationalisering och lokalisering), Anders Hedman (CID, pragmatik)
Antal elever: 2 elever från D, 1 från F, 3 från E, 2 från MD och 1 gäststudent totalt 9 elever.
Kurslitteratur: Bengt Sigurd: Språk och språkforskning, Studentlitteratur, 1991.

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Tenta          8 av 9 (100% G av tentander, 88% av alla)

Labbkurs       8   (88% av alla 9)

Prestationsgrad:    88%

Examinationsgrad:   88%

 

Mål

Kursens mål är att ge

för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var tredje året kursen gick. Kursen har ny kursledare i år - Hercules Dalianis, tredje kursledaren på tre år. De stora förändringarna för i år var att vi minskade ner syntaxformalismer och parsningsbiten och lade till automatisk textsammanfattning och textgenerering. Hercules tog över ett stort antal föreläsningar. Introduktion och språkhistoria, Prolog och svensk grammatik, Semantik och Pragmatik och NL-tillämpningar. Hercules införde föreläsningar i automatisk textsammanfattning och textgenerering. Ola Knutsson tog över morfologi, syntax och parsning och Anders Green syntax och parsing. I övrigt var kursen samma som förut.

Sammanfattning

Jag, Hercules Dalianis var kursledare för första gången på kursen och jag hade många frågor om allt det praktiska på kursen men jag fick svar på alla dessa frågor av Viggo Kann och de andra föreläsarna. Kursen har extremt mycket adminstration pga de många föreläsarna som är inblandade, men deras expertis på områdena är en av styrkan med kursen.

Vi minskade ner lite på kursbunten främst maskinöversättning och syntaxformalismer, men lade till Hercules textgenereringskompendium. Omfattningen på kurslitteraturen är ganska diger och det skulle vara bra om vi kunde skära ner på den ytterligare.

Det var inte lika många studenter på kursen i år som förra gången. Dock verkade de studenter som gick mycket motiverade och kompetenta med tanke på den höga examinationsfrekvensen. Resultatet på labbar, tenta och slutuppgifter blev mycket bra. Min synpunkt var dock att det var svårt att få kontakt med studenterna i början, är de blyga?, men sen efter 4-5 föreläsningar lossnade det och de vågade ställa lite frågor och de kunde bli lite diskussion.

Faktiskt innehåll på kursen

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (2 svar, 22% av totalt deltagande på kursen 9 personer) gjordes med ACE. Svarsfrekvensen är på tok för litet att kunna bedöma kursen. De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren. Kursledarens kommentarer är kursiverade.

Kursinnehåll och kursuppläggning

På frågan om kursen upplevdes lätt eller svår svarade en person Mycket lätt och två personer Medel.

En person fick i början av kursen klart för sig vad kursens mål var. En person var tveksam.

Båda tyckte att kursinnehållet var bra och mycket bra. Detsamma gällde kursens form.

Fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder och tillämpningar ansågs lagom.

En tyckte att labbarna skulle vara på tre timmar istället för två timmar för att kunna fördjupa sig

Kurslitteratur

Kursboken ansågs mycket bra av en och den andre hade inte läst den.

En person tyckte att att boken "Natural Language interpretation in Prolog" var bra men vi fick tyvärr inga svar om resten av kursbunten.

Undervisningen

Närvaron var cirka 30-60% på föreläsningarna, 3-6 personer av totalt 9 personer per föreläsning

Alla föreläsare fick betyget bra eller mycket bra.

En person tyckte att textsammanfattningslabben tog för lång tid utan att man lärde sig någonting och
En person tyckte att grammatikkontrollabben var bra

Båda svaranden tyckte att kursens avsnitt var Intressant och Okej.

Examinationen

Båda svaranden ansåg att examinationsformen var bra och att tentan speglade kursen bra.

En kommentar
Det var ett märkligt upplägg att sista labben/uppsatsen skulle vara klar samma dag som tentan ska göras. Det kräver att man är planerar sin tid bra, så att man inte sitter precis före tentan och både försöker plugga och skriva/labba. Det kan kanske tyckas att vi borde ha lärt oss att planera till 4:an, men det är ändå alltid bra om saker man ska göra är utspridda i tiden. Det borde ha varit bonuspoäng på tentan eller liknande om man hade lämnat in uppsatsen senast två veckor före tentan eller något sån´t. Sedan så tycker jag att föredragen låg alldeles för sent i tiden. Så sent på terminen vill man vara hemma och plugga inför tentor, inte behöva förbereda föredrag, så det borde ha varit en vecka tidigare.

Anpassning till andra kurser

Förkunskapskrav är Inda eller Tilda (för datalogins och programmeringens skull) samt matematisk statistik (för sannolikhetsläran och markovprocesserna). Dessutom rekommenderas förkunskaper i formella språk motsvarande kursen Artificiella språk och syntaxanalys.

Vi har en frivillig föreläsning om formella språk och syntaxanalys för dem som inte läst detta tidigare och en frivilligföreläsningar: intro till programmeringsspråket Prolog och svensk grammatik.

Planerade förändringar

Inga förändringar är bestämda än men här är några frågor som underlag för en diskussion om förändringar.

^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 januari 2000.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>