Nada

Kursanalys för 2D1418, Språkteknologi, hösten 2003

Kursdata

Tid: period 1 läsåret 2003/04 dvs sept-okt 2004.
Poängantal: 4 (varav 2 på labbar och 2 på tenta).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (22 oktober), muntlig omtenta i januar 2004 .
För att göra tentan måste man skriva en liten uppsat / göra en extra labb och presentera
detta munligt.
Föreläsningar: 40 timmar samt två frivilliga föreläsningar.
Labbar: 12 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Hercules Dalianis
Huvudföreläsare: Hercules Dalianis, Viggo Kann, Ola Knutsson, Martin Hassel, Rickard Domeij, Jonas Sjöbergh, Mikael Goldman, Gästföreläsare: Prof. Rolf Carlsson, (TMH).
Antal studenter: 36 totalt i res (men på första föreläsningen 30), 22 studenter från D, 4 utländska studenter (D:are) och 2 från SU resten från andra linjer.

Kurslitteratur:

Jurafskij & Martin: Speech and Language Processing Prentice Hall 2000 + diverse artiklar

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Tenta          21 av 21 (100% G, 100% av alla)

Labbkurs       24 (91% av alla 36)

Prestationsgrad: 60% (87p/144p, förra året 96%) antal presterade poäng av antalet möjliga poäng för de registrerade studenterna

Examinationsgrad: 58% (=21/36, förra året 91%) antal studenter som klarat alla kurskrav av alla registrerade studenter

Mål

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var sjunde året kursen gick.
Vi tillät boken på tentan

Sammanfattning

Jag, Hercules Dalianis var kursledare för femte året på kursen.
Kursen har mycket administration p.g.a. de många föreläsarna som är inblandade, men deras expertis på områdena är en av styrkan med kursen.

Det gick bättre med både prestations- och examinationsgraderna i år jämfört med förra året.

Faktiskt innehåll på kursen

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (5 svar, 14% av totalt deltagande 36 personer på kursen, förra året svarade 55% på enkäten) gjordes med ACE.
De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.
Studenternas kommentarer är kursiverade.
Några utdrag:

För mycket om metoder specifika för Euroling typ siteseeker. Tveksam till att göra labbar som gynnar ett kommersiellt bolag.
---
Det finns mycket intressanta trådar i kursen.

Boken:
användes nästan inte. hade räckt med kursbunt

---
Lånade den bara och hade med den till tentan. Har i övrigt knappt öppnat den.

Kursbunten:
Har inte läst dem.
---
Har knappt tittat i dem. Så mycket papper!

Tenta - kursinnehåll:
För mycket stava. med tanke på utbytesstudenter borde det funnits en version på engelska och tentan borde vara mindre specifik för svenska.
---
Den var för generöst rättad. Jag förtjänade inte det högsta betyget!

Labbar:
Vore roligare att implementera ngt själv

Vore roligare att implementera ngt själv, varför en labb där vi ska utvärdera ett befintligt system så att forskare kan få statistik?

Allmänna kommentarer:
An original and interesting course, in a domain not shared by many courses in KTH and even in other universities.

---
För mycket testa och utvärdera befintliga system, mer implementera.
---
Det vore nog bättre att göra labbarna djupare på något sätt, så att man får jobba mer från grunden. Vilket kanske är svårt i vissa fall, men bra vore det i alla fall.

Planerade förändringar

Inga förändringar, dock har en enklare variant av kursen getts som distanskurs.^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 december 2003.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>