Nada

Kursanalys för 2D1418, Språkteknologi, hösten 2002

Kursdata

Tid: period 1 läsåret 2002/03 dvs sept-okt 2002.
Poängantal: 4 (varav 2 på labbar och 2 på tenta).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (17 oktober), muntlig omtenta i påskperioden .
För att göra tentan måste man skriva en liten uppsat / göra en extra labb och presentera
detta munligt.
Föreläsningar: 40 timmar samt två frivilliga föreläsningar.
Labbar: 12 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Hercules Dalianis
Huvudföreläsare: Hercules Dalianis, Viggo Kann, Ola Knutsson, Martin Hassel, Rickard Domeij,
Anders Green, Jonas Sjöbergh, Mikael Goldman, Gästföreläsare: Prof. Rolf Carlsson, (TMH).
Antal studenter: 35 totalt, 20 studenter från D, 6 utländska studenter och 4 från SU resten från andra linjer.
(+ 1 direkt avhoppad student)

Kurslitteratur:

Jurafskij & Martin: Speech and Language Processing Prentice Hall 2000 + diverse artiklar

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Tenta          35 av 35 (100% G, 100% av alla)

Labbkurs       32   (91% av alla 35)

Prestationsgrad: 96% (134p/140p, förra året 81%) antal presterade poäng av antalet möjliga poäng för de registrerade studenterna

Examinationsgrad: 91% (=32/35, förra året  79%) antal elever som klarat alla kurskrav av alla registrerade studenter 

Mål

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var sjätte året kursen gick.
Peter Svanberg fick förhinder att föreläsa sin del.

Sammanfattning

Jag, Hercules Dalianis var kursledare för fjärde året på kursen.
Kursen har mycket administration pga de många föreläsarna som är inblandade, men deras expertis på områdena är en av styrkan med kursen.

Det gick bättre med både prestations- och examinationsgraderna i år jämfört med förra året.

Faktiskt innehåll på kursen

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (20 svar, 57% av totalt deltagande 35 personer på kursen) gjordes med ACE.
De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.
Studenternas kommentarer är kursiverade.
Några utdrag:

Studenterna hade många olika kommentarer på kursen, för bred kurs, för spretig,
bra med många föreläsare, dåligt med många föreläsare, för mycket OH-bilder, mer om riktiga system, mer programmering.
Mer om andra språk än svenska, mer talteknologi.
Studenterna gillade inte att vara försökskaniner på en labb.

Planerade förändringar

Inga förändringar, dock har en enklare variant av kursen getts som distanskurs

Samt eventuellt även till den kommande magisterutbildningen i MDI.

Boken skall tillåtas på tentan.


^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 mars 2003.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>