Nada

Kursanalys för 2D1418, Språkteknologi, hösten 2001

Kursdata

Tid: period 1 läsåret 2001/02 dvs sept-okt 2001.
Poängantal: 4 (varav 2 på labbar och 2 på tenta).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (22 oktober), muntlig omtenta i påskperioden .
Föreläsningar: 40 timmar samt två frivilliga föreläsningar.
Labbar: 12 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Hercules Dalianis
Huvudföreläsare: Hercules Dalianis, Viggo Kann, Ola Knutsson, Martin Hassel, Rickard Domeij,
Gästföreläsare: Prof. Rolf Carlsson, (TMH, Waxholmsprojektet), Peter Svanberg (NADAs systemgrupp, internationalisering och lokalisering), Mikael Goldman.
Antal studenter: 19 totalt , 16 studenter från D, 2 från SU, och 1 doktorand.
Kurslitteratur: Jurafskij & Martin: Speech and Language Processing Prentice Hall 2000.

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Tenta          17 av 19 (95% G, 89% av alla)

Labbkurs       13   (68% av alla 19)

Prestationsgrad:    81% (förra året 72%)

Examinationsgrad:   79% (förra året 47%)

Mål

Kursens mål är att ge

för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var femte året kursen gick.Kursen går from 2001 i period 1 istället för 2.
Ola Knutsson tog över Anders Greens föreläsningar om parsning.

Sammanfattning

Jag, Hercules Dalianis var kursledare för tredje året på kursen. Kursen har mycket adminstration pga de många föreläsarna som är inblandade, men deras expertis på områdena är en av styrkan med kursen.

Det gick bättre i med både prestations- och examinationsgraderna

Faktiskt innehåll på kursen

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (6 svar, 32% av totalt deltagande på kursen 19 personer) gjordes med ACE. Svarsfrekvensen är för liten att kunna bedöma kursen. De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren. Studenternas kommentarer är kursiverade.

Planerade förändringar

Inga förändringar, dock har en enklare variant av kursen getts till språkkonsulterna på SU.

Kursen kommer även att ges som distanskurs på nätuniversitet.

Samt eventuellt även till magisterutbildningen i kognitionsvetenskap.


^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 maj 2002.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>