Nada

Kursanalys för 2D1418, Språkteknologi, hösten 2000

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 2000/01 dvs november-december 2000.
Poängantal: 4 (varav 2 på labbar och 2 på tenta).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (20 december), omtenta i påskperioden (18 april).
Föreläsningar: 40 timmar samt två frivilliga föreläsningar.
Labbar: 12 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Hercules Dalianis
Huvudföreläsare: Hercules Dalianis, Viggo Kann, Ola Knutsson, Martin Hassel, Anders Green, Rickard Domeij, Mårten Larsson
Gästföreläsare: Prof. Rolf Carlsson, (TMH, Waxholmsprojektet), Peter Svanberg (NADAs systemgrupp, internationalisering och lokalisering), Anders Hedman (CID, pragmatik)
Antal studenter: 19 totalt , 12 studenter från D, 4 från M, 2 från F och 1 doktorand.
Kurslitteratur: Jurafskij & Martin: Speech and Language Processing Prentice Hall 2000.

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Tenta          10 av 10 (100% G, 52% av alla)

Labbkurs       15   (78% av alla 19)

Prestationsgrad:    72%

Examinationsgrad:   47%

Mål

Kursens mål är att ge

för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var fjärde året kursen gick. Den stora förändringen var att förde in den nya kursboken Jurafskij & Martin, som nästan är heltäckande och vi gjorde av oss av med en hel del kompendier.

Martin Hassel tog över föreläsningarna på Informationssökning och Automatisk textsammanfattning samt de två labbarna som hör till. Mårten Larsson tog över introduktionen Formella Språk och Syntaxanalys. I övrigt var kursen samma som förut.

Sammanfattning

Jag, Hercules Dalianis var kursledare för andra året på kursen. Kursen har mycket adminstration pga de många föreläsarna som är inblandade, men deras expertis på områdena är en av styrkan med kursen.

Det gick klart fler studenter på kursen jämfört med förra året 9 mot 19 i år. Studenterna i år var också mindre blyga och frågade mer. De var motiverade och resultaten på labbar, tenta och slutuppgifter blev mycket bra.

Tentan i Språkteknologi den 20 december 2000 kolliderade med C++ tentan och jag vet att det kommer att tentera en hel del studenter på omtentan i april.

Faktiskt innehåll på kursen

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (6 svar, 32% av totalt deltagande på kursen 19 personer) gjordes med ACE. Svarsfrekvensen är för liten att kunna bedöma kursen. De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren. Studenternas kommentarer är kursiverade.

Kursinnehåll och kursuppläggning

På frågan om kursen upplevdes lätt eller svår svarade Lätt till Medel med övervikt för Medel.

Kursens mål kändes som klart.

Innehåller upplevdes som bra. (En kommentar var att kursen var för bred gör den djupare)

Kursformen upplevdes som bra till hyfsad

Kommentarer: Dåligt sammanhang mellan föreläsningarna, en del tråkiga föreläsningar

Föreläsarna höll ingen vidare pedagogisk klass, men två var mycket duktiga.


Fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder och tillämpningar ansågs lagom.

Språkteknologitillämpningarna var bra

Språkstatistiken var helskoj

Labbarna för lätta

Kurslitteratur

Bra bok men för tjock

Jag gillade kursen pga boken.

Tentamen

Tenta speglade kursinnehållet mycket bra till hyfsat.

Undervisningen

Närvaron var cirka 40-60% på föreläsningarna, 8-10 personer av totalt 19 personer per föreläsning

Alla föreläsare fick betyget bra eller mycket bra några fick mindre bra eller acceptabelt.

Det verkar vara som om doktorandföreläsarna får lägre betyg än doktorerna.

Labbarna fick ganska spridda kommentarer

Anpassning till andra kurser

Förkunskapskrav är Inda eller Tilda (för datalogins och programmeringens skull) samt matematisk statistik (för sannolikhetsläran och markovprocesserna). Dessutom rekommenderas förkunskaper i formella språk motsvarande kursen Artificiella språk och syntaxanalys.

Vi har två frivilliga föreläsningar en om Formella språk och syntaxanalys och en om Programmeringsspråket Prolog och Svensk grammatik, för dem som inte läst detta tidigare.

Planerade förändringar

Inga förändringar är bestämda än men här är några frågor som underlag för en diskussion om förändringar.

^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 februari 2001.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>