Nada

Faktiskt innehåll i 2D1418, Språkteknologi 1997

Tid

Kursen gick i period 2 1997/1998, dvs november-december 1997, och tentades 17 december. Tentan var rättad dagen efter.

Elever

Kursen ingår i D-kompetensinriktningarna Programsystemteknik och Människa-datorinteraktion men kan också läsas som valfri. Förkunskapskrav är Inda eller Tilda samt en kurs i matematisk statistik. Kursen följdes av 18 elever från D, 3 från F, 3 från E, 2 doktorander och 2 enstakakurselever, totalt 28 elever. Dessutom anmälde sig 2 personer utan att göra något enda moment i kursen.

Lärare

Kursledare var Viggo Kann (lektor vid Nada), huvudföreläsare var Viggo, Björn Gambäck (forskare vid CTT, TMH) och Jussi Karlgren (forskare vid SICS). Dessutom medverkade Hercules Dalianis (forskare vid DSV), Jesper Högberg (forskare vid TMH), Anna Sågvall (professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet), Ola Knutsson (forskare vid IPLab) och Peter Svanberg (Nadas systemgrupp) som gästföreläsare.

Kurslitteratur

Bengt Sigurd: Språk och språkforskning, Studentlitteratur, ISBN 91-44-34301-9, 1991.

Dessutom användes ett kompendium Natural-Language Interpretation in Prolog av Björn Gambäck, Jussi Karlgren och Christer Samuelsson (GKS) samt diverse artiklar. Exakt vad som skulle läsas i varja ansnitt av kursen beskrivs på föreläsningarnas webbsidor, se nedan.

Kursbunt

Kursmaterial på webben

Kursinnehåll

Varje vecka hölls två föreläsningar, en tillämpningsföreläsning och en terminalövning. På föreläsningarna gås teorin igenom. På tillämpningsföreläsningarna visas hur teorin kan tillämpas i en språkteknologisk produkt. På terminalövningarna får eleverna själv tillämpa teorin i liten skala.

Varje ruta nedan motsvarar ett undervisningstillfälle. I rutan står vem som ansvarar för föreläsningen eller labben.

Vecka Föreläsning
tisdag 10-12, E32
Tillämpnings-
föreläsning
onsdag 10-12, E53
Laboration
onsdag 13-15,
Musik- & Konsthallen
Föreläsning
fredag 15-17, E32
v 44 Introduktion och kursöversikt
Viggo
OBS kl 13-15
Språktypologi och språkhistoria
Jussi
Waxholmsprojektet
talteknologi

Jesper & Björn
ingen labb
Frivillig föreläsning i formella språk och syntaxanalys
Viggo
v 45 Morfologi
Jussi
Stavningskontroll
Viggo
Stavningskontroll och böjningsregler
Viggo
Syntax
Björn
v 45 Föreläsning utöver det officiella schemat: torsdag den 6 november kl 10-12, sal E53
Särdrag och lexikon
Björn
v 46 Syntax, formalismer
Björn
Parsning
Björn
Syntax och parsning
Björn
Semantik
Björn
v 47 Pragmatik, dialog
Björn
Talad dialog och dialoghantering
Björn
Användardialog i naturligt språk
Björn
Generering av naturligt språk
Hercules
v 48 Textgranskning, Scarrie
Anna Sågvall
Grammatikkontroll
Ola
Grammatikkontroll
Ola
Statistiska metoder 1
Viggo
v 49 Statistiska metoder 2
Viggo
Informationssökning
Jussi
Informationssökning
Jussi
Lokalisering och internationalisering
Peter
v 50 Maskinöversättning
Björn
Översättningsstödsystem
Jussi
Maskinöversättning
Björn & Jussi
ingen föreläsning

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>