Nada

Extrauppgift i parsning: En liten grammatik

Välj ut en kortare text på svenska, engelska eller något annat språk som du/ni behärskar flytande.
(Visa texten för oss innan ni kör igång!)

Grunduppgift

Fösök skriva en liten grammatik som täcker huvuddelen av texten. Använd den grammatikformalism som Prologparsrarna från laborationen i syntax och parsning kräver.

Att skriva en heltäckande grammatik är inte det lättaste, även för en kortare text. Försök att öka grammatikens täckningsgrad på något av följande två sätt:

 • Antingen genom att skriva om delar av texten: förkorta en del meningar, byt ut problematiska konstruktioner mot enklare, etc.,
 • eller genom att anpassa grammatiken (och ev. även någon eller några av parsningsalgoritmerna) så att partiella analyser kan produceras.
 • Testkör olika parsningsalgoritmer på texten och jämför deras prestanda.

  Diskussion

  Diskutera möjligheterna att producera delanalyser resp. fullständiga analyser för satserna i texten. På vilket/vilka sätt lämpar sig / lämpar sig inte de olika parsningsalgoritmerna för detta? Hur påverkas parsningseffektiviteten av de olika grammatiska konstruktionerna i texten? Och av valet av parsningsalgoritm?


  Effektivitet

  För testning av de olika parsningsalgoritmerna använder ni lämpligen ett predikat som tillåter er att göra testningar genom att köra alla meningarna i följd på den för tillfället inladdade parsern.

  Se till att testpredikatet ger svar i tidsåtgång. Det kan ni få genom att använda anropet

   | ?- statistics(runtime,Time).
  
  som i Time ger en lista med er CPU-tidsåtgång i millisekunder, dels totalt, dels sedan senaste anropet till statistics.

  statistics/2 har en stor mängd olika mått för minnesåtgång att använda (ni kan få allihop uppräknade med anropet statistics(X,Y).).
  Prova dem. De finns beskrivna i SICStus-manualen.
  Predikatet statistics/0 ger en sammanställning av totalvärdena på dessa olika statistikmått.

  Ett annat sätt att mäta effektivitet är att räkna processteg. Det är knivigare, för parsrarna är olika konstruerade - men om ni till exempel lägger en räknare på varje gång parsern tittar i lexikon, läser en regel, eller anropar parse/4 kan det möjligen ge resultat. Prova.

 • Provkör fyra eller fem av de olika parsrar vi gått igenom:
 • top_down.pl,
 • bup.pl,
 • link.pl,
 • wfst.pl och kanske
 • chart.pl.
 • på er grammatik och jämför prestanda. OBSERVERA att om ni ska använda chart parsern så behöver ni anpassa grammatikformatet så att den kan läsa grammatiken.


  Hem till kursplanen.

  Sidansvarig: Fredrik Olsson <fredriko@sics.se>