Nada

 

Parsning: metoder och problem

Ola Knutsson

Torsdagen den 15 september 2005 kl 10-12, sal Q15
Kapitel 10 i Jurafsky & Martin (hela)

Den här föreläsningen handlar om syntaktisk parsning av naturligt språk. Vi ska titta på egenskaper i naturligt språk som gör parsningsproblemet extra svårt (t ex flertydighet, fri struktur) och därför intressant ur ett språkteknologiskt perspektiv. Här är några saker vi ska gå in på:

Parsningmetoder

  • Earlys algoritm, chart-parsning

Strategier: parsning som sökning

  • top-down, bottom-up, left/right

Problem vid parsning

  • flertydighet
  • vänsterrekursion

Ytparsning

  • Vad är ytparsning (shallow parsing)?
  • Finita automater för ytparsning
  • Några olika system för ytparsning med frasstruktur
  • Constraint grammar

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 2005-08-28
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>