Nada

Utvärdering av språkteknologiska system

Föreläsning torsdag 13 oktober 2005, 10-12 i sal Q15

Martin Hassel

Kortfattat innehåll

Den här föreläsningen kommer att behandla utvärdering av språkteknologiska system. Vi kommer bl.a. att titta varför man vill utvärdera, i vilka lägen man vill utvärdera och hur olika ansatser till utvärdering kan vara olika lämpade vid olika steg i utvecklingsprocessen.

Kursmaterial

Föreläsningsbilder (PDF)
Hassel, M. (2004). Summaries and the process of summarization
Sidansvarig: Martin Hassel <xmartin@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 augusti 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>