Nada

Datorstöd för skrivande och grammatikkontroll

Tillämpningsföreläsning fredag 17 september 2004, 8-10 i D32
Ansvarig
Ola Knutsson
Kortfattat innehåll
Användbarhet och konstruktion av program för datorstödd språkgranskning med kontroll av tecken, stil och grammatik. Olika metoder för grammatikkontroll. Exempelsystemet Granska.
Litteratur
Jurafsky and Martin, avsnitt 6.6
Carlberger, J., R. Domeij, V. Kann, O. Knutsson (2000) The Development and Performance of a Grammar Checker for Swedish: A Language Engineering Perspective, ny version delas ut i god tid före föreläsningen
Knutsson, 0. (2004) Granskas regelspråk, uppdaterad den 8 mars 2001.
Bredvidläsning
Kukich, Karen (1992) Techniques for automatically correcting words in text. ACM Computing Surveys, Vol. 24, No. 4, December 1992, sid. 377?439.
Kohut, G. & Gorman, K. (1995) The effectiveness of leading grammar and style in analysing business student's writing. In: Journal of Technical Writing and communication, Vol. 25, sid. 341?361.
Varile, G. & Zampolli, A. (1996) Survey of the State of the Art in Human Language Technology. November, 21, sid. 255?258, 270?273.

Innehåll

Exempel på tentafråga

Fråga

Nämn fem olika typer av fel som kan upptäckas med dagens tekniker för språkgranskning.
 

Uppsatsämne

Grammatikkontrollfunktionen i Word 2000 är den första för svenska. Vilken teknik bygger den på? Vilka fel kan den finna? Hur användbar är den? Läs, undersök och redogör.

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Rickard Domeij <domeij@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 september 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>