Nada

Textklustring och -kategorisering

Föreläsning fredag 24 september, 8-10

Magnus Rosell

Innehåll

Att automatiskt gruppera texter i på förhande bestämda kategorier (kategorisering)
och att för en textmängd automatiskt hitta lämpliga kategorier (klustring).

Kurslitteratur

Mer litteratur

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Magnus Rosell <rosell@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 september 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>