Nada

Diskurs

Föreläsning tisdag 28 september, 10-11 i sal D35

Martin Hassel

Förslag till inlämningsuppgift

Implementera och utvärdera en pronomenidentifierare
Uppgiften går ut på att implementera ett program som, t.ex. baserat på utmatningen från GTA (Granskas Text Analysator), listar ut till vilka antecedenter pronomen i löpande text refererar till. Förslag på algoritm att implementera och utvärdera är Mitkov 98 och förslag på textgenre är svensk nyhetstext, dvs KTH News Corpus.
Givetvis får du/ni gärna implementera eller modifiera någon annan algoritm, för något annat språk än engelska, givet att du/ni har tillgång till de resurser som behövs.

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Martin Hassel <xmartin@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>