Nada

Syntax & syntaxformalismer

Ola Knutsson

Måndagen den 9 september 2002 kl 8 - 10, sal D32
Kapitel 9 i Jurafsky & Martin (speciellt 9.1-4, 9.10-9.13)

Teorier om syntax

Föreläsningen kommer att handla om syntaktisk struktur och teorier som används för att förklara syntaktisk struktur. Föreläsningen handlar om syntax.

Teorier:
 • Transformationsgrammatik
 • Head-driven Phrase Structure Grammar, HPSG (Pollard & Sag)
 • Tree Adjoining Grammar
 • Dependency Grammar
Syntaktiska strukturer:
 • Fraser
 • Meningar
 • Frågor & Uppmaningar

Syntaxformalismer

Föreläsningen kommer att handla om formaliser i vilka man kan representera syntaktisk teori. Vi kommer att titta på hur man kan uttrycka frasstrukturgrammatiker och hur syntaktiska särdrag kan användas i unifieringsbaserade grammatiker för att skapa språkbeskrivningar som är både är generella (kan analysera många olika meningar) och mycket användbara (ger ett analysresultat som kan användas för vidare bearbetning).

Formalismer:
 • Kontextfria grammatiker - BNF
 • DCG
 • PATR-II (Kap 11.3)
 • Constraint Grammar, se föreläsning Constraint Grammar
Föreläsningsanteckningar i pdf

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 02-09-09
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>