Nada

 

Parsning I: metoder och problem

Anders Green

Tisdagen den 14/11 2000 kl 8- 10, sal E34
Kapitel 10 i Jurafsky & Martin (hela)

Den här föreläsningen handlar om syntaktisk parsning av naturligt språk. Vi ska titta på egenskaper i naturligt språk som gör parsningsproblemet extra svårt (t ex flertydighet, fri struktur) och därför intressant ur ett språkteknologiskt perspektiv. Här är några saker vi ska gå in på:

Parsningmetoder

  • Earlys algoritm, chart-parsning och finita automater

Strategier: parsning som sökning

  • top-down, bottom-up, left/right

Problem vid parsning

  • flertydighet
  • "garden path" meningar

Parsning II: Probabilistisk parsning

Onsdagen den 15/11 2000 kl 10 - 12,
OBS !! SAL B22 Brinellvägen 23, 1 tr

Den här föreläsningen är avsedd att ge en orienting om parsning med stokastiska kontextfria grammatiker. Litteraturtipsen för denna föreläsning är:

Nyttiga länkar

  • Joakim Nivres kurs i statistisk språkbehandling täcker gott och väl (flera gånger om) vad man kan vilja veta om statistisk språkbehandling bland annat statistisk parsning. Kursen hitta här: http://www.ling.gu.se/~nivre/kurser/wwwstat/

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Anders Green <green@nada.kth.se>
Senast ändrad 00-11-15
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>