Nada

Syntax & syntaxformalismer

Anders Green

Måndagen den 13/11 2000 kl 13 - 15, sal E34
Kapitel 9 i Jurafsky & Martin (speciellt 9.1-4, 9.6-11, 9.13)

Teorier om syntax

Föreläsningen kommer att handla om syntaktisk struktur och teorier som används för att förklara syntaktisk struktur. Utgångspunkten är bokens kapitel 9, där exempel från en databas med engelska texter (korpus) har analyserats. Föreläsningen handlar om syntax.

Teorier:
  • Transformationsgrammatik
  • Head-driven Phrase Structure Grammar, HPSG (Pollard & Sag)
  • Tree Adjoining Grammar
  • (Constraint Grammar, se föreläsning Constraint Grammar )
Syntaktiska strukturer:
  • Fraser
  • Meningar
  • Frågor & Uppmaningar

Syntaxformalismer

Kapitel 9.6-7.

Föreläsningen kommer att handla om formaliser i vilka man kan representera syntaktisk teori. Vi kommer att titta på hur man kan uttrycka frasstrukturgrammatiker och hur syntaktiska särdrag kan användas i unifieringsbaserade grammatiker för att skapa språkbeskrivningar som är både är generella (kan analysera många olika meningar) och mycket användbara (ger ett analysresultat som kan användas för vidare bearbetning).

Formalismer:
  • Kontextfria grammatiker - BNF
  • DCG
  • PATR-II (Kap 11.3)

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Anders Green <green@nada.kth.se>
Senast ändrad 00-11-13
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>