Nada

Exempel på kursmoment i kursen
Språkteknologi

Tentor

Fiktiv tenta, hösten 1997

Ordinarie tenta 1997-12-17

Labbar 1997

  1. Stavningskontroll och böjningsregler
  2. Syntax och parsning
  3. Användardialog i naturligt språk
  4. Grammatikkontroll
  5. Informationssökning
  6. Maskinöversättning

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Hercules Dalianis <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 februari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>