Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Information om 2D1418, Språkteknologi, kursomgången hösten 1997

Senaste nytt

Ingen omtenta 1998-08-29

Augustiomtentan som skulle ha gått lördag den 29 augusti 1998 klockan 8-13 i sal F14 är inställd på grund av deltagarbrist. Om du vill tenta muntligt för Viggo senast den 31 augusti 1998 måste du kontakta honom per datorpost (viggo@nada.kth.se).

Kursutvärdering

Resultaten från kursutvärderingsenkäten finns här. Viggo har också satt ihop en kursanalys.

Omtenta 1998-04-15

Tentan är nu rättad.

Ordinarie tenta 1997-12-17

Ordinarietentan är rättad och finns på Nadas expedition. Resultatet är anslaget på Nadas tentaanslagstavla på plan 3. Enligt Teknis regler får tyvärr inte resultatet anslås på webben. Du kan se ditt eget resultat om du ger kommandot

res show spraktek97

Muntliga presentationer av uppsats/extrauppgift

Här finns regler för presentationerna och listor över vem som presenterade vad på vilket pass.

Labb 4 (grammatikkontroll)

Labb 4 görs på NT-systemet. Viggo delar ut lösenord till personliga NT-användarnamn.

Granska hittar du i katalogen

/NT-PROJECTS-1/kurser/2D1418-97/Granska971126/Granska

Klicka på Network neighborhood för att söka upp katalogen.

Labb 3 (användardialog) flyttad

Labb 3 kommer att utföras på institutionen för tal, musik och hörsel, Drottning Kristinas väg 31, 1 tr (där Waxholmsprojektet presenterades). Högst 5 labbgrupper samtidigt kan göra labb 3 samtidigt. Därför har vi bokat två extra tider för labben.

Labbtider för labb 3
onsdag 19/11 13-15
onsdag 19/11 15-17
torsdag 20/11 10-12

Ändringar i labb 2

Den som inte har gjort labb 2 ännu bör hämta en ny version av /info/spraktek97/labb2/head_grammar.pl för den gamla innehöll en bugg. Labblydelsen har också preciserats lite.

Föreläsning torsdag 13 november kl 10-12 i rum 4523

Föreläsningen fredag den 14 november 15-17 är flyttad till torsdag den 13 november 10-12. Salen är Nadas seminarierum 4523 på plan 5 (strax söder om terminalsalarna Konsthallen och Sporthallen).

Föreläsning torsdag 6 november kl 10-12 i E53

Tid och plats för föreläsningen om Särdrag och lexikon blir torsdag den 6 november kl 10-12 i E53.

Lärare

Kursledare är Viggo Kann, viggo@nada.kth.se. Mottagningstid är måndagar klockan 14.00-15.00, telefon 08-790 62 92. Övriga föreläsare är Rickard Domeij, Björn Gambäck och Jussi Karlgren. Dessutom medverkar Hercules Dalianis, Jesper Högberg och Peter Svanberg som gästföreläsare.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Kursboken ger en allmän introduktion till hela området men bara en del av kursinnehållet. Därför rekommenderar vi alla att följa kursen aktivt och gå på alla föreläsningar.

Kursbok

Bengt Sigurd: Språk och språkforskning, Studentlitteratur, ISBN 91-44-34301-9, 1991. Boken säljs på kårens bokhandel för 180 kronor. På http://www.bokus.com säljs boken för 185 kronor inklusive moms och frakt (leveranstid fem dagar).

Det går också bra att använda den tidigare upplagan av denna bok som hade titeln "Möt språkforskningen".

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på första föreläsningen och därefter på Nadas elevexpedition för 80 kr. Papper som delas ut under kursens gång kommer att finnas i en pärm i hyllan utanför expeditionen.

Kursmaterial på webben

Kursuppläggning

Varje vecka hålls två föreläsningar, en tillämpningsföreläsning och en terminalövning. På föreläsningarna gås teorin igenom. På tillämpningsföreläsningarna visas hur teorin kan tillämpas i en språkteknologisk produkt. På terminalövningarna får du själv tillämpa teorin i liten skala.

Schema för vecka 44, 1997

TidMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
8
9
10Föreläsning
E53
11
12
13Föreläsning
E32
Tillämpnings-
föreläsning
Talöverföring
14
15Föreläsning
E32
16
17

Schema för vecka 45-49, 1997

TidMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
8
9
10Föreläsning
E32
Tillämpnings-
föreläsning
E53
11
12
13Terminalövning
Musiksalen &
Konsthallen
14
15Föreläsning
E32
16
17

Schema för vecka 50, 1997

TidMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
8
9
10Föreläsning
E32
Tillämpnings-
föreläsning
E53
11
12
13Terminalövning
Voljären,
Terrariet
14
15
16
17

Kursplan

Följande tabell visar vad som kommer att behandlas när i kursen. Varje föreläsning och labb presenteras kort på en egen webbsida. Ha för vana att läsa igenom den webbsidan innan du går till undervisningen, för där står vilken litteratur som kommer att gås igenom och ifall det är något du bör förbereda först. Det finns också ett överskådligt kursplansschema.
F1, 28 oktober kl 13-15
Introduktion och kursöversikt
F2, 29 oktober kl 10-12
Språktypologi och språkhistoria (Jussi)
TF1, 29 oktober kl 13-15 Labben ersätts av en demonstration denna vecka.
Waxholmsprojektet, talteknologi i Utställningen på institutionen för tal, musik och hörsel, Drottning Kristinas väg 31, 1 tr (Jesper Högberg)
V1, 31 oktober kl 15-17
Valfri snabbkurs (en tvåtimmarslektion) om formella språk och syntaxanalys för den som inte läst Artificiella språk och syntaxanalys eller någon kurs i lingvistik. (Viggo)
F3, 4 november kl 10-12
Morfologi (Jussi)
TF2, 5 november kl 10-12
Stavningskontroll (Viggo)
TÖ1, 5 november kl 13-15
Stavningskontroll och böjningsregler (Viggo)
F4, 6 november kl 10-12, sal E53.
Särdrag och lexikon (Björn)
F5, 7 november kl 15-17
Syntax (Björn)
F6, 11 november kl 10-12
Syntax, formalismer (Björn)
TF3, 12 november kl 10-12
Parsning (Björn)
TÖ2, 12 november kl 13-15
Syntax och parsning (Björn)
F7, 13 november kl 10-12 (ny tid!)
Semantik (Björn)
F8, 18 november kl 10-12
Pragmatik, dialog (Björn)
TF4, 19 november kl 10-12
Talad dialog och dialoghantering (Björn)
TÖ3, 19 november kl 13-15
Användardialog i naturligt språk (Björn)
F9, 21 november kl 15-17 Denna föreläsning genomförs som en virtuell föreläsning i datorsalarna Voljären och Terrariet. Du kan alltså om du vill läsa föreläsningen vid någon annan tidpunkt.
Generering av naturligt språk (Hercules Dalianis)
F10, 25 november kl 10-12
Datorstöd för skrivande (Rickard)
TF5, 26 november kl 10-12
Grammatikkontroll (Rickard)
TÖ4, 26 november kl 13-15 Denna terminalövning görs i datorsalarna Voljären och Terrariet.
Grammatikkontroll (Rickard)
F11, 28 november kl 15-17
Statistiska metoder 1 (Viggo)
F12, 2 december kl 10-12
Statistiska metoder 2 (Viggo)
TF6, 3 december kl 10-12
Informationssökning (Jussi)
TÖ5, 3 december kl 13-15
Informationssökning (Jussi)
F13, 5 december kl 15-17
Lokalisering och internationalisering (Peter Svanberg)
F14, 9 december kl 10-12
Maskinöversättning (Björn)
TF7, 10 december kl 10-12
Översättningsstödsystem (Jussi)
TÖ6, 10 december kl 13-15 Denna terminalövning görs i datorsalarna Voljären och Terrariet.
Maskinöversättning (Björn)

Kursregistrering

Om du vill gå kursen ska du anmäla det i förväg till kansliet/studievägledningen för ditt utbildningsprogram. Ingen förhandsanmälan ska göras till Nada. Det finns ingen platsbegränsning.

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin språkt99

på någon av Nadas unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

För din egen skull bör du också ge kommandot

course join språkt99

Detta kommando gör tre saker:

När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave språkt99

för att återställa allt.

Laborationer

Labbkursen består av sex laborationer som görs i grupper om högst två personer. Dessa labbar utgör kursmomentet LAB1, värt 2 poäng.

Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Om du inte fullgör alla sex labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra eleverna att ligga i fas med undervisningen. För varje labb som redovisas på rätt redovisningstillfälle erhålls en bonuspoäng. Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det år som labbresultatet rapporteras. När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot

res show språkt99

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

Examination

Tid och plats för ordinarietentan är onsdag den 17 december 1997 klockan 8-13 i sal F51. Omtentan gick onsdag den 15 april 1998 klockan 8-13 i sal F22. Augustiomtentan går lördag den 29 augusti 1998 klockan 8-13 i sal F14.

Inga hjälpmedel får användas på tentan.

Kursmomentet TEN1 (värt 2 poäng) examineras i två delar:

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen). Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Slutbetyget är medelvärdet av betygen på inlämningsuppgiften och den skriftliga tentan, avrundat uppåt.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan var tidigare obligatorisk för D- och E-teknologer men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/språkt99. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Nadas terminalsalar

Terminalsalarna ligger i östra delarna av borggårdshuset, ovanför sal D2 och D3. Musiksalen och Konsthallen med Sundatorer finns på plan 5 och Voljären och Terrariet med NT-datorer finns på plan 4. Det finns arbetsmiljöregler för terminalsalarna. Dessa talar om hur man ska bete sig i salarna.

Kommandot local-info plan5o (plan4o) talar om när terminalsalarna är bokade av andra kurser.

Endast D-elever har normalt tillträde med kårkortet till de östra terminalsalarna. Du som inte går på D kommer att få tillträde lagom till första terminalövningen om du checkar in på kursen under första kursveckan.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till lärarna.

Språktekniklänkar

Viggos samlade språktekniklänkar.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 augusti 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>