Nada

2D1418, Språkteknologi, 4 poäng

Allmän kursbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi som behandlar språkteknologi, som morfologi, syntax, semantik, diskurs och pragmatik. Olika metoder för parsning, taggning och textgenerering, dialoger människa-dator med utgångspunkt i såväl kunskapsbaserade angreppssätt som maskininlärning. Olika tillämpningar såsom stavnings- och grammatikkontroll, lingvistiska och statistiska metoder för informationssökning, automatisk textsammanfattning och textfiltrering, maskinöversättning och andra tillämpningar

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Exempel på hur några av kursmomenten kan se ut.

Aktuell kursomgång: period 1 06/07

Kursledare är Ola Knutsson.

Tidigare kursomgångar

^ Upp till Nadakurslistan.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 maj 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>