Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

Examination

Examination sker under kursens gång. I varje tema ska en uppgift utföras och rapporteras. Rapporten behandlas som en tentamensuppgift. Totalt finns sex olika teman och därmed blir det sex stycken tentamensuppgifter. Varje tentamensuppgift ger totalt 10 poäng. För att bli godkänd på tentamen ska man ha minst 31 poäng totalt. För betyg 4 krävs minst 41 poäng och för betyg 5 krävs minst 51 poäng.

Allmänna regler för laborationer och tentamen: Hederskodex och regler för examination vid Nadas kurser

Tidigare hemtentor
September 2003 på Engelska och på Svenska.
Maj 2003 på Engelska och på Svenska.
   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-11-30