Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p (HMI 653 5p)
Computer Supported Cooperative Work - CSCW

Nyheter | Kursbeskrivning | Bredvidkurser | Tidigare år

^ Nyheter

2006-06-19 Kursutvärderingen är nu klar!

2006-02-13 One of the articles about mediated communication was given the wrong reference. You have the right articles.

2006-02-08 The lecture on mediated communication on Monday 13th of February is in room 1625.

2006-02-06 There has been some changes in the schedule week 9. The seminar in the theme about CVE is moved to Monday 6/3 and the lecture about the project is moved to Monday 6/3. Look at the schedule!

2006-02-05 There has been some changes in the schedule: the collaborative writing lecture will be held Monday 6/2, the theme task will be handed out during that lecture and the theme seminar will be held Monday 13/2 instead of the seminar in mediated communication. The mediated communication lecture with Kerstin will be held Monday 13/2 and the seminar in mediated communication 20/2. Take a look at the schedule!

2006-01-31 You can reach Bilda on bilda.kth.se

2005-12-09 The pages for the spring course is under preparation.

^ Kursbeskrivning

The main langugage of this course is Swedish. However, some of the lectures will be in English, depending on the lecturer's native language.

CSCW är ett relativt nytt forskningsfält inom området människa-datorinteraktion, som ökat starkt i betydelse genom de globala datornätens utveckling. CSCW handlar om hur människor samverkar i grupp med stöd av datorer, och om hur teknik kan utvecklas för att stödja gruppers arbete. Här ingår t.ex. datorstöd för kommunikation, för att dela information och för att koordinera aktiviter i en arbetsgrupp eller organisation. Kursen innehåller en genomgång av sociala och tekniska aspekter av samarbetstillämpningar ("groupware").

Totalt ger kursen 6 poäng, varav 3 poäng vardera för laborationer och tentamen. Kursen kan också läsas som doktorandkurs, och ger då normalt 5 poäng.

För mer detaljerad information om kursen, se studiehandboken eller kontakta kursansvarig Kristina Groth (användarnamn kicki) på adressen nada.kth.se.

^ Bredvidkurser

2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
2D1410 Användarcentrerad programutveckling

^Tidigare år

period 3-4 2005, kursanalys
period 3-4 2003, kursanalys
period 3-4 2002, kursanalys
period 3-4 2001, kursanalys
period 3-4 2000, kursanalys
period 3-4 1999
period 3-4 1998

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-11-30