Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
 
   
   
   
   
   
   
   

Preliminärt schema

OBS! Obligatorisk närvaro på seminarier och projektredovisning.

Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-01-17 10-12 D41 Introduktion Kristina Groth
2005-01-21 10-12 Q23 Groupware Kristina Groth

Tema awareness (Ovidiu Sandor):
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-01-24 10-12 D41 Awareness Ovidiu Sandor
2005-01-31 13-15 E53 Seminarium Ovidiu Sandor

Tema skrivsamarbete (Kristina Groth):
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-01-31 10-12 D41 Skrivsamarbete Kristina Groth
2005-02-07 10-12 D41 Seminarium Kristina Groth

Tema communities (Ovidiu Sandor): OBS! ÄNDRAT DATUM FÖR SEMINARIET!!!
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-02-07 13-15 E53 Communities Ovidiu Sandor
2005-02-25 10-12 Q23 Seminarium Ovidiu Sandor

Projekt (Kristina Groth): OBS! ÄNDRAT DATUM!!!
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-02-14 10-12 D41 Projektgenomgång Kristina Groth

Tema virtuella miljöer (Kai-Mikael Jää-Aro): OBS! Föreläsning 14/2 flyttad till 21/2
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-02-21 13-15 1625 (IPLab) Virtuella miljöer Kai-Mikael Jää-Aro
2005-02-18 10-12 1635 (IPLab) Social interaktion Eva-Lotta Sallnäs
2005-02-28 10-12 D41 Seminarium Kai-Mikael Jää-Aro

Tema arbetsplatsstudier (Kristina Groth): OBS! Ändrat datum för seminariet!
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-04-04 10-12 E36 Fältstudier Minna Räsänen
2005-04-08 10-12 D41 Arbetsplatsstudier Kristina Groth
2005-04-20 8-10 D41 Seminarium Kristina Groth

Tema medierad kommunikation (Kerstin Severinson-Eklundh):
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-04-15 13-15 E33 Samtal ansikte-mot-ansikte och via dator Kerstin Severinson-Eklundh
2005-04-18 10-12 E36 Videobaserad kommunikation Ann Lantz
2005-04-25 10-12 OBS! 1625 Seminarium Kerstin Severinson-Eklundh

Projekt (Kristina Groth):
Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
2005-05-17 13-15 E36 Projektredovisning Kristina Groth
2005-05-19 10-12 E36 Projektredovisning Kristina Groth
   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-12-09