Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
 
   
   
   
   
   
   

^ Teman & föreläsningar

Introduktion | Groupware | Tema awareness | Tema skrivsamarbete | Tema communities | Tema virtuella miljöer | Tema arbetsplatsstudier | Tema medierad kommunikation

^ Introduktion

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att ge en översiktlig beskrivning av området CSCW och en genomgång av kursen.

Innehåll

 • vad är CSCW,
 • genomgång av kursen,
 • definitioner,
 • perspektiv inom CSCW,
 • enkla begrepp och taxonomier.

Litteratur

Bannon, L. & Schmidt, K. (1989) CSCW: Four Characters in Search of a Context. In Proceedings of the First European Conference on Computer Supported Cooperative Work, pp. 358–372, London, UK.


^ Groupware

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att ge en översikt av olika groupware-system och att diskutera viktiga aspekter vid design och utveckling av groupware-system.

Innehåll

 • bakgrund: tekniska förutsättningar, utvecklingen av arbetssätt, tvärvetenskaplig forskning,
 • kommunikation, samarbete och kooridination,
 • exempel på groupware-tillämpningar,
 • internetbaserade groupware-tillämpningar,
 • diskutera viktiga aspekter för att groupware-tillämpningar ska fungera i praktiken.

Litteratur

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (3rd edition) Human-Computer Interaction. New York: Prentice Hall. (Chapter 19, Groupware) Ellis, C.A.

Ellis, C.A., Gibbs, S.J., & Rein, G.L. (1991) Groupware: Some Issues and Experiences. Communications of the ACM, Vol. 34, No. 1.

Extra litteratur

Cockburn, A. J. G. & Thimbleby, H. (1991) A Reflective Perspective of CSCW. SIGCHI Bulletin July 1991, vol. 23, no. 3. pp. 263-278.

FöreläsningsOH


^ Tema awareness

Syfte

The purpose of this lecture is to introduce awareness and various approaches for theorising and supporting awareness.

Innehåll

 • definitions,
 • awareness examples in various working situations,
 • different kinds of awareness,
 • examples of awareness support in collaborative tools,
 • peripheral awareness,
 • social awareness,
 • interest contexts,
 • theoretical models,
 • collecting and displaying awareness information.

Litteratur

Dourish, P & Bellotti, V. (1992) Awareness and coordination in Shared Workspaces. In Proceedings of CSCW'92.

Gutwin, C. & Greenberg, S. (2002) A Descriptive Framework of Workspace Awareness for Real-Time Groupware. In journal of CSCW (www.kluweronline.com)

Extra litteratur

Fitzpatrick, G., Kaplan, S., et al (2002) Supporting Public Availability and Accessibility with Elvin: Experience and Reflections. In CSCW Journal, Vol. 11, No. 3-4, pp. 447-474.

Bogdan, C., Severinson Eklundh, K., "FingerPrint: Supporting Social Awareness in a Translucent Sensor-mediated Cue-based Environment" Short paper in CHI 2004 Conference Proceedings, Vienna

CSCW, Vol.11, No. 3-4, Special Issue on Awareness

Benford, S. & Fahlen, L. (1993) A Spatial Model of Interaction in Large Virtual Environments. in De Michelis, G. et al., Proceedings of ECSCW'93

Greenhalgh, C. & Benford, S. (1995) Virtual Reality Tele-conferencing: Implementation and Experience. in Marmolin, H, Sundblad, Y, Proceedings of ECSCW'95

Sandor, O., Bogdan, C. & Bowers, J. (1997) Aether: An Awareness Engine for CSCW. in Hughes, J. et al., Proceedings of ECSCW '97

Tollmar, K., Sandor, O. & Schomer, A. (1996) Supporting Social Awareness @Work. Design and Experience. in Ackerman, M, Proceedings of ACM CSCW'96

Isaacs, A. et al (1996) Piazza: A Desktop Environment Supporting Impromptu and Planned Interaction. in Ackerman, M, Proceedings of ACM CSCW '96

Fitzpatrick, G. et al. (1999) Augumenting the Workaday with Elvin, in Bodker, S. et al., Proceedings of ECSCW'99

Prinz, W. (1999) NESSIE, An Awareness Environment for Cooperative Settings, in Bodker, S. et al, Proceedings of ECSCW'99

Hughes, J. et al (1992) Faltering from Ethnography to Design. in Turner, J. et al., Proceedings of ACM CSCW 92

FöreläsningsOH


^ Tema skrivsamarbete

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att ge en förståelse för skrivsamarbete och hur datorbaserade verktyg kan användas för att stödja skrivsamarbete.

Innehåll

 • vad är skrivsamarbete?
 • diskutera viktiga aspekter inom skrivsamarbete,
 • samförfattande av texter,
 • exempel på datorbaserade verktyg som stödjer skrivsamarbete,
 • diskutera hur datorbaserade skrivsamarbetsverktyg kan användas i framtiden.

Litteratur

Baecker, R. M., Nastos, D., Posner, I. R. & Mawby, K. (1993) The User-Centred Iterative Design of Collaborative Writing Software. In Proceedings of InterChi'93, ACM.

Sharples, M., Goodlet, J.S., Beck, E.E., Wood, C.C., Easterbrook, S.M. & Plowman, L. (1993) Chapter 2: Research issues in the study of computer-supported collaborative writing. In M. Sharples (ed.) Computer-Supported Collaborative Writing. London: Springer-Verlag.

Extra litteratur

Cadiz, J., Gupta, A., & Grudin, J. Using Web annotations for asynchronous collaboration around documents. Proceedings of CSCW 2000, pp. 309-318.

FöreläsningsOH


^ Tema communities

Syfte

The goal of the lecture is to present an introduction to online communities and to existing and future IT tools that support such communities. Both communities of practice and amateur communities will be discussed. A number of tools will be presented and issues important for supporting such communities will be addressed.

Innehåll

 • what are communities?
 • online communities,
 • types of communities,
 • examples of communites,
 • tools for community use,
 • important issues in supporting communities,
 • what could the future bring?

Litteratur

Mynatt and O'Day "Network Communities: Something Old, Something New, Something Borrowed..." in CSCW vol. 7, no. 1-2, 1998

Wellman and Gulia "Virtual communities as communities" in Communities in Cyberspace (ed. Smith and Kollock), Routledge, 1999

FöreläsningsOH


^ Tema virtuella miljöer

Föreläsning om virtuella miljöer för samarbete

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att ...

Innehåll

Virtuella samarbetsmiljöer har de senaste tio åren genomgått en omfokusering från uttalat rumsliga miljöer med verklighetslikhet som mål, till opportunistiska kombinationer av datormiljöer, datoriserade objekt i omvärlden och olika mobila enheter. Vi ska titta på dessa olika slag av virtuella samarbetsmiljöer, från online-spel till delade förstärkta verkligheter och diskutera vad olika kommunikationsmodaliteter innebär för samarbetet, hur man kan interagera med gemensamma objekt, hur olika användarrepresentationer påverkar interaktion med dels objekt i den virtuella världen, dels andra deltagare, samt en del tekniska detaljer kring olika typer av samarbetsmiljöer.

Litteratur

Lanier, Jaron (2001) Virtually there. Scientific American, April, pp 52-61

Fraser, Mike, & Benford, Steve (2002) Interaction effects of Virtual Structures. Proceedings of CVE 2002, pp 128-134.

Kaufmann, Hannes; Sabidussi, Menega & Schmalstieg, Dieter, Designing an Immersive Environment for Geometry Education, Technische Universität Wien.

Extra litteratur

Goebbels, Gernot; Lalioti, Vali & Göbel, Design and Evaluation of Team Work in Distributed Collaborative Virtual Environments , VRST 2003, pp 231-238.

FöreläsningsOH

Föreläsning om social interaktion i virtuella miljöer

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att ge en förståelse för hur multimodala virutella miljöer påverkar social interaktion mellan människor.

Innehåll

 • exempel på socialpsykologiska fenomen som också är uppenbara i virtuella miljöer
 • olika typer av grupper och dynamiken i en arbetsgrupp
 • människors förståelse för olika medias sociala "affordance"
 • "social presence theory" och dess relation till "media richness theory"
 • hur olika media påverkar kommunikation

Litteratur

Becker, B. & Mark, G., (2002) Social conventions in computer-mediated communication: A Comparison of three online shared virtual environments. In Schroeder, R.(Ed) The Social Life of Avatars: Presence and interaction in shared virtual environments. Springer-Verlag.

Extra litteratur

McGrath, J. E. (1993). Time, Interaction and Performance (TIP): A Theory of Groups. Small Group Research. In Baecker, R. M. (Ed.) Readings in groupware and computer-supported cooperative work : assisting human-human collaboration. San Mateo, Calif. : Kaufmann. pp 116-129.

FöreläsningsOH


^ Tema arbetsplatsstudier

Föreläsning om fältstudier

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att ge en övergripande förståelse för fältstudier och hur man utför en sådan studie.

Innehåll

 • fältstudier inom sociala vetenskaper,
 • fältstudier i system- och produktutveckling,
 • en övning: "observations on the spot",
 • hur man gör fältstudier,
 • när man gör fältstudier.

Litteratur

Blomberg, Jeanette 2003. “An Ethnographic Approach to Design”. Julie A. Jacko and Andrew Sears, Eds. The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies and emerging applications: 964-986. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Hughes, J., King V., Rodden, T., and Andersen, H. (1994) Moving out from the control room: Ethnography in System Design Proceedings of the conference on Computer supported cooperative work October 1994. ACM Press New York, NY, USA http://citeseer.ist.psu.edu/hughes94moving.html

Shapiro, Dan (1994) The limits of ethnography: combining social sciences for CSCW. Proceedings of the 1994 ACM conference on Computer supported cooperative work ACM Press, New York, NY, USA. 1994, pp 417–428. portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=193064&type=pd

Myers, Michael D. (1999) Investigating information systems with ethnographic research Communications of the Association for Information Systems, December 1999, Volume 2, Article 23, Association for Information Systems Atlanta, GA, USA portal.acm.org/citation.cfm?id=374487 www.qual.auckland.ac.nz/Myers%20CAIS%20article.pdf

Extra litteratur

Hammersley, Martin and Paul Atkinson (1995 second edition) Ethnography–Principles in Practice. London and New York: Routledge.

Blomberg, J., Giacomi, J., Mosher, A., and Swenton-Wall, P. (1993). Ethnographic field methods and their relation to design. D. Schuler and A. Namioka (Eds.) Participatory Design: Principles and Practices. London, UK: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 123-155.

Schmidt, Kjeld. (2000). The critical role of workplace studies in CSCW.

C. Heath, J. Hindmarsh and P. Luff (eds.): Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design, Cambridge University Press, New York, 2000.

Wolcott, Harry F. (1990). Making a study `more ethnographic'. Journal of Contemporary Ethnography, April 1, 1990, Vol. 19, Issue 1, pp. 44-72. Bättre kanske i: John Van Maanen ed (1995) “Representation in Ethnography” SAGE Publications, London

Sommerville, I., Rodden, T., Sawyer, P., Bentley, R. (1992). Sociologists Can be Surprisingly Useful in Interactive Systems Design Proceedings of the HCI'92 Conference on People and Computers VII 1992 p.341-353 http://citeseer.nj.nec.com/sommerville92sociologists.html

Myers, Michael D. (1999) Investigating information systems with ethnographic research Communications of the Association for Information Systems, December 1999, Volume 2, Article 23, Association for Information Systems Atlanta, GA, USA

Garfinkel, H. (1967). "Studies in Ethnomethodology", Prentice-Hall, New York.

FöreläsningsOH

Föreläsning om arbetsplatsstudier

Syfte

Syftet med föreläsningen är att ge en förståelse för olika mekanismer som är viktiga för att stödja samarbete på en arbetsplats. Olika arbetsplatsstudier som utförts inom CSCW kommer att diskuteras.

Innehåll

 • varför gör man arbetsplatsstudier?
 • vad finns det för mekanismer på en arbetsplats som stödjer samarbete?
 • exempel på olika arbetsplatsstudier.

Litteratur

Schmidt, Kjeld (2000): The critical role of workplace studies in CSCW, in Christian Heath, Jon Hindmarsh, and Paul Luff (eds.): Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing Design, Cambridge University Press, Cambridge

Bentley, R. et al (1992) Ethnographically-informed Systems Design for Air Traffic Control. In proceedings of CSCW´92, ACM.

Extra litteratur

Harper, R.H.R. and J.A. Hughes (1993). What a f-ing system! Send 'em all to the same place and then expect us to stop 'em hitting. Managing technology work in air traffic control. Technology in Working Order. Studies of work, interaction, and technology. G. Button. London and New York, Routledge: 127-144.

Heath, Christian, and Paul Luff: 'Collaboration and control: Crisis management and multimedia technology in London Underground control rooms,' Computer Supported Cooperative Work (CSCW). An International Journal, vol. 1, no. 1-2, 1992, pp. 69-94.

Heath, Christian, Jon Hindmarsh, and Paul Luff (editors) (2000): Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing Design, Cambridge University Press, Cambridge

McDonald, David W. and Ackerman, Mark S. (1998) Just Talk to Me: A Field Study of Expertise Location, in CSCW'98, ACM.

FöreläsningsOH


^ Tema medierad kommunikation

Föreläsning om möten ansikte-mot-ansikte och via dator

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att ge kunskap om hur personer kommunicerar under datorbaserad konversationer och konversationer som sker ansikte-mot-ansikte. Syftet är också att diskutera implikationer för design och användning av CSCW-system.

Innehåll

CSCW-system förutsätts ofta ersätta eller komplettera kommunikation ansikte-mot-ansikte. Det är därför viktigt att förstå hur personer kommunicerar under en vanlig konversation och hur denna kunskap kan tas tillvara vid design av CSCW-system:

 • verbal and non-verbal communication,
 • back-channel activity,
 • conversational structure and turn-taking,
 • the role of context in conversation-building,
 • breakdowns and repair,
 • common ground,
 • computer-mediated conversation in various forms: email, chat etc.,
 • feedback mechanisms, context tracking, conversational structure.

Litteratur

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (1997, 1993) Human-Computer Interaction. New York: Prentice Hall. (Chapter 14)

Clark, H.H. & Brennan, S.E. (1991) Grounding in communication. In L.B. Resnick, R.M. Levine, & S.D. Teasley (eds.) Perspectives on socially shared cognition. Reprinted in Baecker (ed.) (1993), Readings in Groupware and Computer-Supported Cooperative Work.

Extra litteratur

Clark, H. (1996) Using Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Herring, S. (ed.) (1996) Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Levinson, S. (1983) Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Föreläsning om videobaserad kommunikation

Syfte

Syftet med denna föreläsning är att problematisera forskning inom datorstöd för samarbete samt ge exempel på användning av olika typer av stöd för videomedierad kommunikation och koppla det till analys.

Innehåll

Diskutera en artikel om forskning inom området datorstöd för samarbete. Granska och analysera aktiviteten video-medierad kommunikation utifrån två beskrivna fältstudier och fokusera på:

 • begreppsanvändning,
 • val av metaforer,
 • kännedom om kontext,
 • användbarhetsaspekter,
 • designtraditioner,
 • tillgänglig support.

Litteratur

Olson, M. and Olson, J. Research on Computer Supported Cooperative Work. In Handbook of Human-Computer Interaction. M. Helander, T.K. Landauer and P. Prabhu (Eds.). pp.1433-1451.

Extra litteratur

Cerratto Pargman, T. & Lantz, A. (2002). The role of “genre” in the analysis of the use of videoconference systems in working environgments. In Proceedings of NordiCHI2002, Århus, Denmark.

Lantz, A. & Cerratto Pargman, T. (2002). Would you accept being disturbed eleven times during one-hour meeting? In Proceedings of APCHI'02, Beijing, Kina.

Lantz, A., Cerratto Pargman, T. & Walldius, Å. (2004). Can the genre perspective help designers envision how videoconference systems are actually used? Proceedings of WWCS'04. Malaysia.

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-12-09