Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
 
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p (HMI 653 5p)
Computer Supported Cooperative Work - CSCW

Nyheter | Kursbeskrivning | Bredvidkurser | Tidigare år

^ Nyheter

Nu är det dags att göra en kursutvärdering.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

2005-04-09 Seminariet för tema arbetsplatsstudier är flyttat, se schemat.

2005-02-18 Föreläsningen idag är i seminarierum 1635 på IPLab, Osquars Backe 2, plan 6. Föreläsningen på måndag är i seminarierum 1625 på IPLab.

2005-02-14 Föreläsning flyttad!!! Eftermiddagens föreläsning om virtuella miljöer är flyttad till samma tid måndag nästa vecka pga att föreläsaren ligger hemma i influensa. Se schemat.

2005-02-07 Schemaändring!!! Seminariet i tema communities är flyttat till 25 februari och projektintroduktionen blir i stället för seminariet. Se kursens schema.

2005-01-31 Ni som inte var på föreläsningen om skrivsamarbete, maila till kicki på adressen nada.kth.se så snart som möjligt för att få en tid för uppgiften i skrivsamarbete.

2005-01-24 En av de två ordinarie artiklarna för awareness-temat har bytts till en annan, se länken föreläsningar. Rapporten för awareness-uppgiften skickas till Ovidiu Sandor (användarnamn ovidiu) på adressen nada.kth.se.

2005-01-21 Allmänna instruktioner om uppgifterna finns nu under länken laborationer.

2005-01-17 Kursbunten finns snart på expeditionen för er som inte var på dagens föreläsning.

2005-01-17 Pga PowerPoint sent i går kväll åt upp min presentation för dagens föreläsning slutade vi tidigare idag. Allmänt om CSCW-området som skulle ha tagits upp på dagens föreläsning kommer att tas med på fredagens föreläsning.

^ Kursbeskrivning

The main langugage of this course is Swedish. However, some of the lectures will be in English, depending on the lecturer's native language.

CSCW är ett relativt nytt forskningsfält inom området människa-datorinteraktion, som ökat starkt i betydelse genom de globala datornätens utveckling. CSCW handlar om hur människor samverkar i grupp med stöd av datorer, och om hur teknik kan utvecklas för att stödja gruppers arbete. Här ingår t.ex. datorstöd för kommunikation, för att dela information och för att koordinera aktiviter i en arbetsgrupp eller organisation. Kursen innehåller en genomgång av sociala och tekniska aspekter av samarbetstillämpningar ("groupware").

Totalt ger kursen 6 poäng, varav 3 poäng vardera för laborationer och tentamen. Kursen kan också läsas som doktorandkurs, och ger då normalt 5 poäng.

För mer detaljerad information om kursen, se studiehandboken eller kontakta kursansvarig Kristina Groth (användarnamn kicki) på adressen nada.kth.se.

^ Bredvidkurser

2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
2D1410 Användarcentrerad programutveckling

^Tidigare år

period 3-4 2003, kursanalys
period 3-4 2002, kursanalys
period 3-4 2001, kursanalys
period 3-4 2000, kursanalys
period 3-4 1999
period 3-4 1998

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-12-05