Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
 
   
   
   
   
   
   
   
   

2003

2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p (HMI 653 5p)
Computer Supported Cooperative Work - CSCW

Nyheter | Kursbeskrivning | Bredvidkurser | Tidigare år

^ Nyheter

030818 The exam is now available under the link Examination.

030624 For more information about the exam in September, goto the link Examination.

030617 The course evaluation is now finished.

030612 The exam has now been corrected. You can find the results through res or the expedition. You find your exam at the expedition as usual. For those of you who did not do the exam or failed, you have to sign up for the exam in september, just send me an e-mail at least a week before (dates will be provided soon on the page about exams). If there are few students that want to do the exam it will be an oral exam, otherwise it will be a written home exam.

030519 You can now find the home exam on under the link Examination. To improve the course for the next year I would like you to fill in the following

questionnair:

030407 I have now decided upon the dates for the home examination, see further on page about the examination.

030402 Now you can find the article by Sörensen "This is Not an Article ..." down at the expedition (floor 2) in the first room in one of the bookshelves.

030317 At the lecture next Monday I'll be available, for those of you who have not yet decided upon a topic for lab 6, to discuss different alternatives. Everybody that has chosen a topic should send me an email about this as soon as possible.

030317 You can now sign up for lab 5 on the lists outside Anders Hedman's office at CID (Lindstedtsvägen 5, floor 6), to the right of one of the entrance doors (just to the right when you come up the stairs). To do the lab go to Anders' office (room 4630).

030131 Lectures on Thursday 6th and 13th of February will be held in D2!!!.

030127 Lab 4 has now started. Look at the laboration description to see what to do. It is important that you choose time as early as possible.

030124 Part three of the articles are now copied. For those of you who were not on Henrry's lecture yesterday, I'll bring them to the lecture on Monday. If you want them earlier send me an e-mail.

030120 The start of Lab 5 has changed, see the schedule.

030114 You need to register in the res-system. To do this you need a unix account at Nada and write the commands course join dfs03 and res checkin dfs03 in a Unix shell.

^ Kursbeskrivning

The main langugage of this course is Swedish. However, some of the lectures will be in English, depending on the lecturer's native language.

CSCW är ett relativt nytt forskningsfält inom området människa-datorinteraktion, som ökat starkt i betydelse genom de globala datornätens utveckling. CSCW handlar om hur människor samverkar i grupp med stöd av datorer, och om hur teknik kan utvecklas för att stödja gruppers arbete. Här ingår t.ex. datorstöd för kommunikation, för att dela information och för att koordinera aktiviter i en arbetsgrupp eller organisation. Kursen innehåller en genomgång av sociala och tekniska aspekter av samarbetstillämpningar ("groupware").

Totalt ger kursen 6 poäng, varav 3 poäng vardera för laborationer och tentamen. Kursen kan också läsas som doktorandkurs, och ger då normalt 5 poäng.

För mer detaljerad information om kursen, se studiehandboken eller kontakta kursansvarig kicki@nada.kth.se.

^ Bredvidkurser

2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
2D1410 Användarcentrerad programutveckling

^Tidigare år

period 3-4 2002, kursanalys
period 3-4 2001, kursanalys
period 3-4 2000, kursanalys
period 3-4 1999
period 3-4 1998

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2004-12-08