Nada


2D1416 Datorstöd för samarbete


Allmän kursbeskrivning

The main language of this course is Swedish, please contact Kristina Groth if you have further questions.

Datorstött samarbete (Computer Supported Cooperative Work - CSCW) är ett relativt nytt forskningsfält inom området människa-datorinteraktion, som ökat starkt i betydelse genom de globala datornätens utveckling. CSCW handlar om hur människor samverkar i grupp med stöd av datorer, och om hur teknik kan utvecklas för att stödja gruppers arbete. Här ingår t.ex. datorstöd för kommunikation, för att dela information och för att koordinera aktiviter i en arbetsgrupp eller organisation. Kursen innehåller en genomgång av sociala och tekniska aspekter av samarbetstillämpningar ("groupware").

Totalt ger kursen 6 poäng, varav 3 poäng vardera för laborationer och tentamen. Kursen kan också läsas som doktorandkurs, och ger då normalt 5 poäng.

Kursansvarig: Kristina Groth <kicki@nada.kth.se>
 

Aktuell kursomgång

Tidigare kursomgångar

Studiehandbokstexten


^ 2D1416 ^ Upp till Nadas kurser ^ Upp till Nada


http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1416

Kristina Groth <kicki@nada.kth.se> 2002-09-04