Nada
^ Back to the course homepage.
 
 

Lab 6: rapporter

1. Jämförelse av samarbete i virtuella miljöer med och utan haptiskt gränssnitt, Jin Kjölberg, Läs
2. Video Conference - for real or a myth?, Fredrik Paulsson, Läs
3. Instant messaging och samarbete - Klara Ward, Läs
4. Hur textbaserad kommunikation skiljer sig från ansikte-mot-ansikte kommunikation, Leif Köldahl & Therese Fridman, Läs
5. Hur awareness stöds i ett 3D-spel, Jenny Gustafsson & Anna Stockhaus, Läs
6. Hur BSCW kan stödja samarbetet i ett projekt, Anne Settervall & Gustaf Löfdahl, Läs
7. Studies of a Ubiquitous Service Environment for Teamwork Support, Peter Lönnqvist & Peter Werle, Läs
8. Kommunikation i en MUD-miljö, Clarence Dahlin, Läs

^ Back to the course homepage.


Editor of this page: Maria Normark <marian@nada.kth.se>
Last update: 16th of May 2001
Technical support: <webmaster@nada.kth.se>