Lab 5. Individuell uppgift

Denna laboration innebär att självständigt eller i mindre grupper utvärdera ett system för datorstött samarbete. Utvärderingen ska omfatta en genomgång av systemets funktioner, samt någon form av användarstudie. Helst bör ni samla in egna observationer eller intervjua användare, men om det inte är möjligt får ni göra en översikt av publicerade studier av systemets användning.

Det system som studeras skall i först hand vara ett groupware-system, men kan även röra sig om ett renodlat kommunikationssystem som har intressanta egenskaper. Ni bör analysera användaregenskaperna hos just detta system, genom att studera användningen och dess kontext och dra slutsatser om systemets utformning. Diskutera också i allmänna termer systemets funktionalitet utifrån de olika taxonomier för gruppstödssystem som gåtts igenom i kursen.

Arbetet utförs under en längre period för att möjliggöra egna observationer, intervjuer etc..

Laborationen redovisas genom en skriftlig rapport på 3-5 sidor, samt en muntlig redovisning i början av maj.