Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en artikelsamling (200 kr) samt någon av böckerna Benyon et al. Designing Interactive Systems, Dix et al. Human-Comuter Interaction eller Preece et al. Interaction Design. Artiklarna i kursbunten delas ut under kursens gång och finns listade på kursens hemsida under respektive föreläsning.

The course litterature consists of a collection of articles (200 kr) and one (or more) of the books Benyon et al. Designing Interactive Systems, Dix et al. Human-Comuter Interaction eller Preece et al. Interaction Design. The articles are handed out during the course and they are listed on the course web page under each lecture.

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2007-01-18