Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

Examination

Examination sker under kursens gång samt i form av en hemtentamen i slutet av kursen. I varje tema ska en uppgift utföras, rapporteras och diskuteras. Totalt finns sex olika teman och därmed blir det sex stycken temauppgifter. Även projektuppgiften ingår i examinationen

Hemtentamen delas ute efter projektredovisningen och ska lämnas in efter en vecka. Hemtentamen innehåller sex stycken uppgifter som vardera ger totalt 10 poäng. För att bli godkänd på tentamen ska man ha minst 31 poäng totalt. För betyg 4 krävs minst 41 poäng och för betyg 5 krävs minst 51 poäng. Bedömning av diskussionsseminarie och hemtenta kommer att ske med hjälp av Bloom's taxonomi:

Betyg 3: “Förståelse: Den studerande visar att han/hon förstår relationer och samband i det kunskapsstoff han/hon lärt sig. Hjälpfrågor: Vad är det viktigaste i artikeln? På vilket sätt skiljer sig / liknar teorierna varandra?
Betyg 4: Tillämpning: Den studerande kan tillämpa sina kunskaper på nya, för honom relativt okända tillämpningsområden. Hjälpfrågor: Hur kan du tillämpa...?
Betyg 5: Syntes: Den studerande kan producera och skapa något eget och relativt unikt (förena begrepp på ett nytt sätt). Hjälpfrågor: Vad händer om…? Hur kan vi förbättra / lösa problemet?

Allmänna regler för laborationer och tentamen: Hederskodex och regler för examination vid Nadas kurser

Tidigare hemtentor
September 2003 på Engelska och på Svenska.
Maj 2003 på Engelska och på Svenska.
   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2007-01-18