Sök på Nada   Kontakt 

NADA / Kurser / 2D1416
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p (HMI 653 5p)
Computer Supported Cooperative Work - CSCW

Nyheter | Kursbeskrivning | Bredvidkurser | Tidigare år

^ Nyheter

2007-09-03 Så var det dags för omhemtentan, lycka till!

2007-08-20 Nu finns det en kursanalys att läsa för den som är intresserad

2007-05-10 Så var det dags för hemtentan, lycka till!

2007-04-12 Projektredovisningen är framflyttad två veckor till 22/5, se schemat. Orsak: lite svårt att får till arbetsplatsstudier samt många projektkurser med samma deadline. Lokal finns nu för redovisningnsseminariet om CVE, se schemat. Hemtentamen kommer att delas ut onsdagen den 9 maj kl 12.00 och ska lämnas in en vecka senare, dvs onsdagen den 16 maj senast 12.00.

2007-03-20 Diskussionsseminariet i CVE flyttat till 24/4, redovisningsseminariet i CVE flyttat till 2/5, se schemat för tid och plats.

2007-01-22 Måndag nästa vecka är första diskussionsseminariet. OBS! Obligatorisk närvaro! Alla ska läsa de fyra artiklarna. De tre som organiserar seminariet går först igenom artiklarna och beskriver vad de handlar om och går därefter igenom frågeställningarna och leder diskussionen. Alla tre som organiserar seminariet ska kunna svara för innehållet i alla fyra artiklarna, dvs man kan inte dela upp läsarbetet.

2007-01-22 OBS! Ny tid för redovisningsseminariet i awareness (1/2) och i medierad kommunikation (12/2). Vi samkör båda och börjar kl 9 och kör till kl 12, den 12/2. Se schemat.

2007-01-18 OBS! Ny tid för föreläsningen nu på måndag (22/1), 8-10 samt diskussionsseminariet om awareness (19/1), 8-10. Samma lokal som tidigare gäller båda tillfällena.

2007-01-15 Jag hoppas kunna flytta tre schemalagda tillfällen: måndagen den 22/1 till 8-10, måndagen den 29/1 till 8-10 samt torsdagen den 1/2 till måndagen den 5/2 8-10. Jag tar upp detta vid första föreläsningstillfället för att se hur det passar med kursdeltagarnas övriga engagemang.

2007-01-15 Nu är årets kurs-PM klart.

2007-01-06 Nu är schemat klart, men det kan komma att ändras under gång så tag för vana att kontinuerligt gå in och titta.

2006-12-13 Nu finns det ett preliminärt schema!

2006-11-30 Kursens sidor håller på att bearbetas!!!

^ Kursbeskrivning

The main langugage of this course is Swedish. However, some of the lectures will be in English, depending on the lecturer's native language.

CSCW är ett relativt nytt forskningsfält inom området människa-datorinteraktion, som ökat starkt i betydelse genom de globala datornätens utveckling. CSCW handlar om hur människor samverkar i grupp med stöd av datorer, och om hur teknik kan utvecklas för att stödja gruppers arbete. Här ingår t.ex. datorstöd för kommunikation, för att dela information och för att koordinera aktiviter i en arbetsgrupp eller organisation. Kursen innehåller en genomgång av sociala och tekniska aspekter av samarbetstillämpningar ("groupware").

Totalt ger kursen 6 poäng, varav 3 poäng vardera för laborationer och tentamen. Kursen kan också läsas som doktorandkurs, och ger då normalt 5 poäng.

För mer detaljerad information om kursen, se studiehandboken eller kontakta kursansvarig Kristina Groth (användarnamn kicki) på adressen nada.kth.se.

^ Bredvidkurser

2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
2D1410 Användarcentrerad programutveckling

^Tidigare år

period 3-4 2006, kursanalys
period 3-4 2005, kursanalys
period 3-4 2003, kursanalys
period 3-4 2002, kursanalys
period 3-4 2001, kursanalys
period 3-4 2000, kursanalys
period 3-4 1999
period 3-4 1998

   


Kristina Groth, Nada, KTH, kicki@nada.kth.se
Uppdaterad: 2007-09-03