2D1413 Avancerad grafik och interaktion

Resultat av kursutvärdering


  25 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar (kursen hösten 1997).


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 7% (2 st) Mycket lätt.
  2. 28% (8 st) Lätt.
  3. 34% (10 st) Medel.
  4. 7% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 48% (14 st) Ja.
  2. 17% (5 st) Tveksam.
  3. 7% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 17% (5 st) Ja, mycket.
  2. 41% (12 st) Ja.
  3. 7% (2 st) Neutral.
  4. 7% (2 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 72% (21 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kursbunten?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 17% (5 st) Bra.
  3. 34% (10 st) Hyfsad.
  4. 10% (3 st) Mindre bra.
  5. 7% (2 st) Dålig.
  6. 3% (1 st) Har inte använt den.

 6. Hur stor del av materialet i kursbunten har du läst?

  1. 0% (0 st) mindre än 20%.
  2. 10% (3 st) 20-40%.
  3. 7% (2 st) 40-60%.
  4. 17% (5 st) 60-80%.
  5. 38% (11 st) mer än 80%.


 7. Var det några artiklar i kursbunten som du tyckte var särskilt givande? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 21% (6 st) Mikael Jern, Information Drill-down using Web Tools, 1997
  2. 24% (7 st) Lars Kjelldahl, Advanced rendering methods, ett häfte, 19 sidor
  3. 38% (11 st) En kort introduktion till OpenGL, oktober 1997, Gustav Taxén
  4. 14% (4 st) Computer Animation in Future Technologies, N.M. Thalmann, D. Thalmann, ur boken Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996
  5. 17% (5 st) Beier, Neely, Feature-Based Image Metamorphosis, pp35-42, SIGGRAPH'92
  6. 21% (6 st) Kapitel 3 ur Kai-Mikael Jää-Aros licavhandling, Three-dimensional interaction, NADA, 1996
  7. 0% (0 st) John Bowers, James Pycock, Jon O'Brien, Talk and Embodiment in Collborative Virtual Environments, CHI'96
  8. 0% (0 st) Frits Post, Theo van Walsum, Fluid Flow Visualization
  9. 14% (4 st) Nahum Gershon, From perception to visualization, Scientific Visualization
  10. 0% (0 st) Frits Post, Jarke van Wijk, Visual representation of vector fields: recent developments and research directions, Scientific Visualization
  11. 0% (0 st) Carlson R., Granström B.: Speech Synthesis, i W Hardcastle & J Laver (editors) THE HANDBOOK OF PHONETIC SCIENCES, Blackwell Publishers Ltd., Oxford 1997, 768-788
  12. 3% (1 st) Blomberg M. och Elenius K.: Automatisk igenkänning av tal, stencil 1997
  13. 3% (1 st) Melin, H.: Speaker verification in telecommunication, bidrag till Talteknologidagen, KTH, 7 nov 1996
  14. 3% (1 st) Nord, L.:Talet som signal och kommunikationsform, Föredrag vid Talteknologidagen, 8 nov. 1991, KTH
  15. 3% (1 st) Aust, H., Lenke, N.: The Phillips dialog system - applications and improvments, bidrag vid COST 249, 250 and 258 workshop: Speech Technology in the Public Telephone Network: Where are we Today?, Rhodes, Greece, 26-27 Sept. 1997
  16. 0% (0 st) Carlsson, Granström, The Waxholm Spoken Dialogue System
  17. 3% (1 st)  
  18. 31% (9 st) William Horton, Top Ten Blunders by Visual Designers, Computer Graphics (SIGGRAPH), Nov 1995
  19. 7% (2 st) Yngve Sundblad, Material om små smarta ting och hybridvärldar
  20. 10% (3 st) Hiroshi Ishii, Minoru Kobayashi, Jonathan Grudin, Integration of Inter-Personal Space and Shared Workspace: ClearBoard Design and Experiments, CSCW92
  21. 3% (1 st) Robert Fish, Robert Kraut, Barbara Chalfonte, The VideoWindow System in Informal Communications, CSCW90
  22. 0% (0 st) Wm Leler: Constraint Programming Languages
  23. 17% (5 st) Tre extentor till AGI-kursen


 8. Var det några artiklar i kursbunten som du tyckte var mindre givande (och som kanske kunde tagits bort ur kursbunten)? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 7% (2 st) Mikael Jern, Information Drill-down using Web Tools, 1997
  2. 7% (2 st) Lars Kjelldahl, Advanced rendering methods, ett häfte, 19 sidor
  3. 0% (0 st) En kort introduktion till OpenGL, oktober 1997, Gustav Taxén
  4. 7% (2 st) Computer Animation in Future Technologies, N.M. Thalmann, D. Thalmann, ur boken Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996
  5. 7% (2 st) Beier, Neely, Feature-Based Image Metamorphosis, pp35-42, SIGGRAPH'92
  6. 7% (2 st) Kapitel 3 ur Kai-Mikael Jää-Aros licavhandling, Three-dimensional interaction, NADA, 1996
  7. 14% (4 st) John Bowers, James Pycock, Jon O'Brien, Talk and Embodiment in Collborative Virtual Environments, CHI'96
  8. 14% (4 st) Frits Post, Theo van Walsum, Fluid Flow Visualization
  9. 3% (1 st) Nahum Gershon, From perception to visualization, Scientific Visualization
  10. 28% (8 st) Frits Post, Jarke van Wijk, Visual representation of vector fields: recent developments and research directions, Scientific Visualization
  11. 10% (3 st) Carlson R., Granström B.: Speech Synthesis, i W Hardcastle & J Laver (editors) THE HANDBOOK OF PHONETIC SCIENCES, Blackwell Publishers Ltd., Oxford 1997, 768-788
  12. 10% (3 st) Blomberg M. och Elenius K.: Automatisk igenkänning av tal, stencil 1997
  13. 10% (3 st) Melin, H.: Speaker verification in telecommunication, bidrag till Talteknologidagen, KTH, 7 nov 1996
  14. 14% (4 st) Nord, L.: Talet som signal och kommunikationsform, Föredrag vid Talteknologidagen, 8 nov. 1991, KTH
  15. 14% (4 st) Aust, H., Lenke, N.: The Phillips dialog system - applications and improvments, bidrag vid COST 249, 250 and 258 workshop: Speech Technology in the Public Telephone Network: Where are we Today?, Rhodes, Greece, 26-27 Sept. 1997
  16. 14% (4 st) Carlsson, Granström, The Waxholm Spoken Dialogue System
  17. 0% (0 st)  
  18. 3% (1 st) William Horton, Top Ten Blunders by Visual Designers, Computer Graphics (SIGGRAPH), Nov 1995
  19. 14% (4 st) Yngve Sundblad, Material om små smarta ting och hybridvärldar
  20. 7% (2 st) Hiroshi Ishii, Minoru Kobayashi, Jonathan Grudin, Integration of Inter-Personal Space and Shared Workspace: ClearBoard Design and Experiments, CSCW92
  21. 14% (4 st) Robert Fish, Robert Kraut, Barbara Chalfonte, The VideoWindow System in Informal Communications, CSCW90
  22. 24% (7 st) Wm Leler: Constraint Programming Languages
  23. 3% (1 st) Tre extentor till AGI-kursen


 9. OpenGL-häftet är nytt och ska ses över inför en kommande kurs. Vi frågar därför särskilt om det: Vad tyckte du om OpenGL-häftet (av Gustav Taxen)?

  1. 10% (3 st) Mycket bra.
  2. 34% (10 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Hyfsad.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

 10. Renderingshäftet sattes ihop i våras och ska ses över inför en kommande kurs. Vi frågar därför särskilt om det: Vad tyckte du om renderingshäftet (av Lars Kjelldahl)?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 14% (4 st) Bra.
  3. 31% (9 st) Hyfsad.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 10% (3 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

 11. Var det några föreläsningar i kursen som du tyckte var särskilt givande? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 3% (1 st) Översikt av kursen (Lars Kjelldahl)
  2. 24% (7 st) Datainteraktion på www (Mikael Jern)
  3. 17% (5 st) Renderingsmetoder (Lars Kjelldahl)
  4. 14% (4 st) VRML (Sören Lenman)
  5. 3% (1 st) Modellering (Lars Kjelldahl)
  6. 3% (1 st) Objektorientering och constraints (Jiarong Li)
  7. 10% (3 st) Strata Studio Pro, modellering (Fredrik Winberg)
  8. 7% (2 st) Alias, modellering och animering (Olle Sundblad)
  9. 3% (1 st) Färg, fraktaler, m.m. (Lars Kjelldahl)
  10. 10% (3 st) Användning av VR för datorstött samarbete (John Bowers)
  11. 7% (2 st) VR (Kai-Mikael Jää-Aro), 4 föreläsningar
  12. 7% (2 st) Tekniker och algoritmer för volymsvisualisering, flödesvisualisering m.m. (Johan Ihren)
  13. 3% (1 st) AVS (Gunnar Ledfelt)
  14. 7% (2 st) Multimodala gränssnitt (Konrad Tollmar)
  15. 7% (2 st) Talets akustik och språkteori (Inger Karlsson)
  16. 10% (3 st) Syntes av tal (Björn Granström)
  17. 7% (2 st) Automatisk igenkänning av tal och talare (Mats Blomberg)
  18. 10% (3 st) Talbaserade dialogsystem (Kjell Elenius)
  19. 24% (7 st) Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner och råd (Nils-Erik Gustafsson
  20. 3% (1 st) Små smarta ting och hybridmiljöer - framtidens gränssnitt? (Konrad Tollmar)
  21. 10% (3 st) Hur ska man utforma bra bilder och visualiseringar? (Lars Kjelldahl, Olle Torgny)
  22. 0% (0 st) Genomgångar av förslag till labb 6 och 7 (Lars Kjelldahl)
  23. 7% (2 st) Tentaräkneövning (Lars Kjelldahl)


 12. Var det några föreläsningar i kursen som du tyckte var mindre givande? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 7% (2 st) Översikt av kursen (Lars Kjelldahl)
  2. 0% (0 st) Datainteraktion på www (Mikael Jern)
  3. 3% (1 st) Renderingsmetoder (Lars Kjelldahl)
  4. 7% (2 st) VRML (Sören Lenman)
  5. 0% (0 st) Modellering (Lars Kjelldahl)
  6. 34% (10 st) Objektorientering och constraints (Jiarong Li)
  7. 7% (2 st) Strata Studio Pro, modellering (Fredrik Winberg)
  8. 0% (0 st) Alias, modellering och animering (Olle Sundblad)
  9. 7% (2 st) Färg, fraktaler, m.m. (Lars Kjelldahl)
  10. 0% (0 st) Användning av VR för datorstött samarbete (John Bowers)
  11. 17% (5 st) VR (Kai-Mikael Jää-Aro), 4 föreläsningar
  12. 10% (3 st) Tekniker och algoritmer för volymsvisualisering, flödesvisualisering m.m. (Johan Ihren)
  13. 3% (1 st) AVS (Gunnar Ledfelt)
  14. 3% (1 st) Multimodala gränssnitt (Konrad Tollmar)
  15. 0% (0 st) Talets akustik och språkteori (Inger Karlsson)
  16. 0% (0 st) Syntes av tal (Björn Granström)
  17. 3% (1 st) Automatisk igenkänning av tal och talare (Mats Blomberg)
  18. 0% (0 st) Talbaserade dialogsystem (Kjell Elenius)
  19. 0% (0 st) Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner och råd (Nils-Erik Gustafsson
  20. 14% (4 st) Små smarta ting och hybridmiljöer - framtidens gränssnitt? (Konrad Tollmar)
  21. 0% (0 st) Hur ska man utforma bra bilder och visualiseringar? (Lars Kjelldahl, Olle Torgny)
  22. 7% (2 st) Genomgångar av förslag till labb 6 och 7 (Lars Kjelldahl)
  23. 0% (0 st) Tentaräkneövning (Lars Kjelldahl)


 13. Vad tycker du om laboration 1, Alias/StrataStudio Pro?

  1. 28% (8 st) Mycket bra.
  2. 34% (10 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.


 14. Vad tycker du om laboration 2, OpenGL?

  1. 14% (4 st) Mycket bra.
  2. 41% (12 st) Bra.
  3. 10% (3 st) Hyfsad.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.


 15. Vad tycker du om laboration 3, DIVE?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 21% (6 st) Bra.
  3. 10% (3 st) Hyfsad.
  4. 17% (5 st) Mindre bra.
  5. 17% (5 st) Dålig.
  6. 3% (1 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.


 16. Vad tycker du om laboration 4, AVS?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 34% (10 st) Bra.
  3. 14% (4 st) Hyfsad.
  4. 14% (4 st) Mindre bra.
  5. 7% (2 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.


 17. Vad tycker du om laboration 5, Ett talbaserat dialogsystem?

  1. 10% (3 st) Mycket bra.
  2. 28% (8 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Hyfsad.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.
  6. 7% (2 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.


 18. Vad tycker du om laboration 6, Fördjupad praktisk uppgift (efter eget val)?

  1. 17% (5 st) Mycket bra.
  2. 7% (2 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 48% (14 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.


 19. Vad tycker du om laboration 7, Litteraturuppgift (efter eget val)?

  1. 7% (2 st) Mycket bra.
  2. 14% (4 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 48% (14 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.


 20. Fick du den hjälp du behövde på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 24% (7 st) Ja.
  2. 28% (8 st) Javars.
  3. 17% (5 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.


 21. Vad tycker du om SIGRAD97, grafikdagen 1 december?

  1. 10% (3 st) Mycket bra.
  2. 14% (4 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 41% (12 st) Deltog inte.


 22. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 24% (7 st) En.
  2. 21% (6 st) Två.
  3. 10% (3 st) Tre.
  4. 14% (4 st) Fyra eller fler.


 23. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 10%.
  2. 21% (6 st) 10-30%.
  3. 34% (10 st) 30-50%.
  4. 17% (5 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) 70-90%.
  6. 0% (0 st) Mer än 90%.


 24. Kursen är på 6p (3p för tentan och 3p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 55% (16 st) Lagom med 6p.
  2. 14% (4 st) Borde vara mindre.
  3. 0% (0 st) Borde vara mera.lassekj@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.