2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (agi99), hösten 1999

Denna version av kursöversikten ändrad: 991101
Informationen under länkarna i början av kursöversikten kommer successivt att uppdateras under kursens gång.

Senaste nytt (senast ändrad 991207)
Aktuella labbtider
Kursdeltagarnas bild- och programgalleri (skicka ditt bidrag till mig genom en länk el.dyl.)
Utdelat material

Mål

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Förändringar detta år

Fördjupningsarbete i form av projekt eller två laborationer (2p)

Registrering på kursen

Pedagogiska tankar

Etik kring samarbete på kursen

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

Detaljschema, preliminärt (det kan fortfarande bli smärre ändringar bl.a. eftersom vi vill undvika kollisioner med en annan kurs):

To 28/10  15-17  D2  Översikt av kursen, uppläggning av kursen m.m. (Lars Kjelldahl)
On  3/11  15-17  D3  Introduktion, VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To  4/11  10-12  D2  Introduktion, renderingsmetoder (Lars Kjelldahl)
To  4/11  13-15  E2  Introduktion, dialogsystem (Rolf Carlson, TMH)
Må  8/11  11-13  D2  Labb 1 (Dion O'Leary, Olle Sundblad)
                     Renderingsmetoder (Lars Kjelldahl)
Må  8/11  14-18  i schemat avsatt tid för laboration, alla labbar körs enligt
                 bokningslistor, som ska sitta utanför IPLabs lunchrum, plan 6
Ti  9/11  10-12  D3  Renderingsmetoder (Lars Kjelldahl)
Ti  9/11  13-15  D3  OpenGL (Mattias Karlström)
On 10/11  10-12  K2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To 11/11  10-12  D2  ingen föreläsning (arbeta med labb 6&7/projekt i stället)
To 11/11  13-15  E2  ingen föreläsning (arbeta med labb 6&7/projekt i stället)
Fr 12/11  10-12, 13-15 i schemat avsatt tid för laboration, alla labbar körs enligt
                 bokningslistor, som ska sitta utanför IPLabs lunchrum, plan 6
Må 15/11  11-13  D2  Tal och hörsel (Inger Karlsson, TMH)
Ti 16/11  14-16  D3  Taligenkänning och talarverifiering (Mats Blomberg, TMH)
On 17/11  10-12  K2  Talsyntes (Björn Granström, TMH)
To 18/11  10-12  K1  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To 18/11  13-15  D2  VR (John Bowers), planerar visa video
Fr 19/11  13-17  i schemat avsatt tid för laboration, alla labbar körs enligt
                 bokningslistor, som ska sitta utanför IPLabs lunchrum, plan 6
Må 22/11  11-13  D2  Visning av video: SIGGRAPH'97-99 (Lars Kjelldahl)
Ti 23/11  10-12  D3  ingen föreläsning (arbeta med labb 6&7/projekt i stället)
On 24/11  10-12  K2  ingen föreläsning (arbeta med labb 6&7/projekt i stället)
To 25/11  10-12  K1  Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner
                     och råd (Nils-Erik Gustafsson, skicka gärna frågor i
                     förväg till Nils-Erik.Gustafsson@uab.ericsson.se)
To 25/11  13-15  D2  Kunskapens trädgård (Ambjörn Naeve)
Må 29/11  11-13  D2  föreläsningen inställd (arbeta med labb 6&7/projekt i stället)
Ti 30/11  10-12  D3  ingen föreläsning (arbeta med labb 6&7/projekt i stället)
On  1/12  10-12  K2  ingen föreläsning (arbeta med labb 6&7/projekt i stället)
To  2/12  10-12  K1  Perceptuella aspekter, färgval (Lars Kjelldahl)
To  2/12  13-15  D2  Framtidens gränssnitt (Yngve Sundblad)
Må  6/12  11-13  D2  En översikt av globala belysningsmodeller: finita elementmetoder och      
                     Monte Carlo-integrering (Gustav Taxén)
Ti  7/12  10-12  D3  Hur ska man utforma bra bilder - ett designperspektiv?      
                     (Lars Kjelldahl, Eva-Marie Wadman)
Ti  7/12  13-15  D2  Redovisning av projekt
On  8/12  11-13  D2  vid behov: redovisning av projekt
On  8/12  14-16  K2  Avslutande diskussion om kursen
Fr 10/12  10-17  D2  SIGRAD'99: grafikkonferens, deltagare på AGI-kursen går gratis
                     om man anmäler sig till lassekj@nada.kth.se senast 3/12.

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta (men det blir fler tillfällen än vad som framgår av det preliminära schemat - labbtillfällena planeras delvis under kursens gång). Flera av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 1-5.
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt lite striktare krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer sätts upp på anslagstavlan mitt emot lunchrummet på plan 6 på IPLab, NADA. När det gäller laboration 6 och 7 kommer man till ett "möte" med mig för att bestämma detaljer (inkl tidsplan) för uppgiften. REDOVISNING av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med projektarbetet resp labb 6 och 7 före tentan får 2 bonuspoäng på tentan. Bonuspoängen får man ha med sig på ordinarie tenta och påsktentan.

Förslag till laboration 6 och 7
Krav angående laboration 6&7
Detaljer kring vad som gäller ang projekten
Lista över projekt (inkl notering vilka projekt som valts).
 

Kursmaterial

Kursbok: Rendering, modellering, animering: Virtual reality: Multimodala gränssnitt Framtiden, summering:

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (kan modifieras under kursens gång)

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6, email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/