2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6 p, våren 1997

Vissa punkter i kursöversikten uppdateras successivt under kursens gång.

Kursanalys

Tentan lörd 8/3: lydelse - lösning (resultat på anslagstavlorna,plan 3)

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Fiktiv-tenta, tillägg 970226

senaste nytt: ändrad: 970221

Mål

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Registrering på kursen, newsmöte

Pedagogiska tankar

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

Detaljschema

Introduktion:

Modellering och animering:

Virtual reality:

Visualisering:

Multimodala gränssnitt:

Framtiden, summering:

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta. Flera av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 2­5.

Bokningslistor för laborationer sätts upp på anslagstavlan mitt emot lunchrummet på plan 6 på IPLab, NADA.

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer till största delen bestå av ett antal artiklar, som kopieras på NADA och säljs i form av en kursbunt (rent praktiskt är bunten uppdelad i några buntar. Man betalar för den första och får sedan hämta övriga buntar på studentexpeditionen när de är färdiga mot en lapp som finns i föregående bunt). Första kursbunten försäljs i samband med första undervisningstillfället månd 13/1, 13-15 och därefter på NADAs studentexpedition. I kursbuntmaterialet ingår nedanstående (utom boken av Foley m.fl.). Kursbunten kostar 100 kronor.

Introduktion:

Modellering och animering:

Virtual reality:

Visualisering:

Multimodala gränssnitt:

Framtiden, summering:

Listan är ofullständig och kommer att kompletteras under kursens gång. Bl.a. är det material till några laborationer som saknas.

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (byggs successivt ut under kursens gång)

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/