2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (agi04), hösten 2004

Samläsning i period 1 med 2D1651, Datorspelsdesign med avancerad grafik

Denna version av kursöversikten ändrad: 040823, mindre modifiering: 050111
Viss information i kursöversikten ändras under kursens gång, bl.a. länkarna i början av kursöversikten för att bl.a. ge information om ändringar.

If you need information in English:
On request I can translate home exams (send email). For the assignments I suggest that you cooperate with some other participant in the course (the assignments are usually done in groups of two persons). Most of the course material (book and papers) are in English so that should not be a problem.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Senaste nytt (senast ändrad 050111)
Aktuella labbtider
Kursdeltagarnas galleri (resultat från laboration 6&7 läggs upp här)
Utdelat material

hemtenta-regler,   hemtenta-delA, hemtenta-delB,   hemtenta-delC.
Tentorna beräknas att bli utlagda här 7/10, 8/11, 2/12

Omtentor: här kommer hemtentor i samband med påskperioden respektive septemberperioden att läggas ut.
hemtenta-pask05
hemtenta-aug05
 

Observera att det är schemat på denna sida som gäller - schemageneratorn innehåller viss inaktuell information som jag inte kan ändra.
Från och med hösten 2002 går kursen över två perioder (period 1 och 2).

Mål

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Andra relaterade kurser

Delar av stoffet i 2D1257 Visualisation ingick förut i AGIn. En medieinriktad kurs är 2D1400, Interaktiva medier för datatekniker (begränsat antal platser). En ny kurs som gick andra gången i våras är 2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering

Förändringar detta år

Fördjupningsarbete (2p)

1. Datoruppgift med dokumentation (alltså gemensam för labb6&7):
definiera/specificera en uppgift och få specifikationen godkänd. Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av vad man gjort samt en litteraturgenomgång kring det område man arbetat med.
2. En datoruppgift och en fristående uppsats

Registrering på kursen

Pedagogiska tankar

Etik och hederskodex

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

             Animering: Olika metoder för att beskriva animering, objektorientering och begränsningar (constraints) för
             animering, verktyg för att bygga animering. Successiva övergångar mellan bilder (morphing).

             Rendering: Texturavbildning, olika metoder för att skapa fotorealistiska bilder, såsom strålföljning,
             strålningsmetoden (radiosity) och fraktala metoder.

             3D-interaktion och virtuell verklighet (VR): Olika modeller för 3D-interaktion, utrustning för 3D och VR,
             möjligheter och begränsningar med VR, metoder och verktyg.

             Multimodala gränssnitt: Flera samtidiga moder vid interaktion, ljudgränssnitt, haptik

             Perception: det mänskliga synsystemet, färg, perceptionsanpassad grafik

             Laborationer: VR, haptik, ljud, animering, rendering.

Detaljschema:

*** Observera att de flesta laborationer körs enligt bokningslistor,
som läggs ut i trapphuset utanför IPLab, plan 6 ***
Aktuella tider finns via Aktuella labbtider.
ti	 31/8 15-17 D3 Översikt av kursen, förra årets kursanalys, uppläggning av kursen (Lars Kjelldahl)
           Några av de övriga lärarna på kursen presenterar sig också
           kursbunt1 säljes på studentexpeditionen kl 16 (80:-)

må  6/9  8-10 D2 Introduktion till VR (Kai-Mikael Jää-Aro), OH-kopior
Modelleringsbegrepp (Lars Kjelldahl) ti 7/9 15-17 E2 Hur ska man utforma bra bilder - ett designperspektiv?                           labb 1a (Eva-Marie Wadman, Lars Kjelldahl) on 8/9 13-15 D2 Modellering med Maya, labb 1 (Pär Bäckström) to 9/9 13-15 D2 Perception och datorgrafik (Lars Kjelldahl),OH-bilder
ti 14/9  8-10 D2 Globala belysningsmodeller (Gustav Taxén)
ti 14/9 15-16 D3 Globala belysningsmodeller, fortsättning (Gustav Taxén)
16-17 D3 VR, fortsättning (Kai-Mikael Jää-Aro), OH-kopior
on 15/9 13-15 D2 Tal i dialogsystem (Rolf Carlsson, TMH)


to 16/9 13-15 D2 OpenGL, labb2 (Gustav Taxén)

må 20/9 13-15 D3 Animering, matematik och partikelsystem (Gustav Taxén)

ti 21/9 15-17 D3 Rapport från grafikkonferenser (Gustav Taxén)
on 22/9 13-15 D2 VRML/X3D (Kai-Mikael Jää-Aro), OH-sidor (uppdatering pågår)

ti 28/9 15-17 D3 Haptik, introduktion till labb 4 (Eva-Lotta Sallnäs)

on 29/9  8-10 D3 Augmented and mixed realities (Alex Olwal), länksamling

ti 5/10 15-17 D3 OpenGL-Direct3D, shaderspråk, realtidsgrafik (Gustav Taxén)
ti 12/10 15-17 D3 Rapport från grafikkonferenser (Lars Kjelldahl)

on 27/10 13-15 D3 Mjukvara för virtuella miljöer (Kai-Mikael Jää-Aro)

to 28/10 13-15 D3  *** inställd pga sjukdom *** ljudgränssnitt (Sten-Olof Hellström) 

on 3/11 13-15 D3 VR, fortsättning (Kai-Mikael Jää-Aro)

on 10/11 10-12 D3 *** Inställd pga schemakollision - dataspelskursen ***

on 17/11 13-15 D3 Geometrisk algebra (Ambjörn Naeve), OH-bilder,    
                     tavelbilder: BasicLaws, Reflection, Projection, Rotation

on 24/11 13-15 D3 Framtidens gränssnitt (Yngve Sundblad)

on 1/12 13-15 D3 Perception i datorgrafik (Lars Kjelldahl), OH-bilder

on 8/12 10-11 D3 Ljudgränssnitt (Sten-Olof Hellström)
     11-12 D3 Slutsummering, utvärdering m.m. (Lars Kjelldahl)
*******************************************************************************

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna 1-5 bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta. Haptiklabben (labb 4) bygger på särskild uppställning av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte den labben i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben.
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går oftast bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt lite striktare krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer läggs ut i trapphuset på plan 6 på IPLab, NADA. Redovisning av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med labb 6 och 7 före deadline för tenC får 2 bonuspoäng på totala tentasumman. Bonuspoängen får man ha med sig även på påsktentan.

Kursmaterial (preliminärt)

Kursbok: Kursbunt, del 1 (säljs på studentexpeditionen för 80 kronor)

Förutom ovanstående kommer OH-kopior att delas ut eller göras tillgänliga via www.


Tips på annan litteratur:

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (föreslå gärna fler länkar eller om det är något fel på länkarna nedan):

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1627, plan 6, email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/