2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (agi03), hösten 2003

Denna version av kursöversikten ändrad: 030825, mindre modifiering: 031126
Det finns fortfarande detaljer i kursöversikten som kan ändras eller preciseras.
Informationen under länkarna i början av kursöversikten kommer successivt att
uppdateras under kursens gång för att bl.a. ge information om ändringar.

If you need information in English:
On request I can translate home exams (send email). For the assignments I suggest that you cooperate with some other participant in the course (the assignments are usually done in groups of two persons). Most of the course material (book and papers) are in English so that should not be a problem.

Senaste nytt (senast ändrad 031126)
Aktuella labbtider
Kursdeltagarnas galleri (resultat från laboration 6&7 läggs upp här)
Utdelat material

hemtenta-regler,   hemtenta-del1, hemtenta-del2,   hemtenta-del3, uppgifter för betyget 6 (endast KTH och denna omgång av kursen)
(omtentor kommer i samband med påskperioden och augustiperioden)

Omtentor: här kommer hemtentor i samband med påskperioden respektive septemberperioden att läggas ut.
hemtenta-pask04
hemtenta-aug04
 

Observera att det är schemat på denna sida som gäller - schemageneratorn innehåller viss gammal information som jag inte kan ändra.
Från och med hösten 2002 går kursen över två perioder (period 1 och 2).

Mål

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Andra relaterade kurser

Delar av stoffet i 2D1257 Visualisation ingick förut i AGIn. En medieinriktad kurs är 2D1400, Interaktiva medier för datatekniker (begränsat antal platser). En ny kurs som gick andra gången i våras är 2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering

Förändringar detta år

Fördjupningsarbete i form av projekt eller två laborationer (2p)

Registrering på kursen

Pedagogiska tankar

Etik och hederskodex

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

             Animering: Olika metoder för att beskriva animering, objektorientering och begränsningar (constraints) för
             animering, verktyg för att bygga animering. Successiva övergångar mellan bilder (morphing).

             Rendering: Texturavbildning, olika metoder för att skapa fotorealistiska bilder, såsom strålföljning,
             strålningsmetoden (radiosity) och fraktala metoder.

             3D-interaktion och virtuell verklighet (VR): Olika modeller för 3D-interaktion, utrustning för 3D och VR,
             möjligheter och begränsningar med VR, metoder och verktyg.

             Multimodala gränssnitt: Flera samtidiga moder vid interaktion, ljudgränssnitt, haptik

             Perception: det mänskliga synsystemet, färg, perceptionsanpassad grafik

             Laborationer: VR, haptik, ljud, animering, rendering.

Detaljschema:

*** Observera att alla laborationer körs enligt bokningslistor,
som läggs ut i trapphuset utanför IPLab, plan 6 ***
Aktuella tider finns via Aktuella labbtider.
 
Må  1/9  15-17  E2  Översikt av kursen, förra årets kursanalys, uppläggning av kursen, projektarbeten m.m. (Lars Kjelldahl)
To  4/9  13-15  D3  pga sjukdom blev denna föreläsning inställd - återtas delvis 11/9
Ti   9/9  15-17  D2  Hur ska man utforma bra bilder - ett designperspektiv?     
                     Övningsuppgift (Eva-Marie Wadman, Lars Kjelldahl)
On  10/9  10-12  E2  Perception och datorgrafik (Lars Kjelldahl)
To  11/9  13-14  D3  Introduktion, VR (Kai-Mikael Jää-Aro)     
      14-15  D3  Modellering (Lars Kjelldahl)

Ti  16/9  15-17  D2  Modellering med Maya, introduktion till labb 1 (Pär Bäckström)
On  17/9  10-12  E2  Tal i dialogsystem (Rolf Carlson, TMH)
To  18/9  13-15  D3 OpenGL, introduktion till labb 2 (Gustav Taxén)
Må  22/9  15-17  E2  Globala belysningsmodeller (Gustav Taxén), OH-kopior, Länkar under föreläsningen
Ti  23/9  15-17  D2  OpenGL-Direct3D, shaderspråk, realtidsgrafik  (Gustav Taxén)
To  25/9  13-15  D3  Animering, matematik och partikelsystem (Gustav Taxén)
Virtuella verkligheter/VR/haptik, datorspel och multimodala gränssnitt
Ti  30/9  15-17  D2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
On  1/10  10-12  E2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To  2/10  13-15  D3  Virtual and Mixed Realities: Advanced Graphical and Physical Interaction     
                     (John Bowers)
Ti  7/10  15-17  D2  SIGGRAPH2003 (Gustav Taxén)
On  8/10  10-12 E2  Haptik, introduktion till labb 4 (Eva-Lotta Sallnäs), OH-kopior
To  9/10  13-15  (D3)  OBS: utställningslokalen, plan 2, TMH, Drottning Kristinas väg 31,     
                     Multimodal talsyntes (Björn Granström, Tal, Musik och Hörsel)

Ti 14/10 15-17 D2 Ej schemalagt, inställs kanske
Gästföreläsningar - olika områden (parallellt med fördjupningsarbeten)
Ti 28/10  15-17  E3  Perception och datorgrafik, förslag labb 6&7, tidskrifter (Lars Kjelldahl)     
On 29/10  15-17  D3  Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner     
                     och råd (Nils-Erik Gustafsson) tio råd
On 5/11  15-17  D3  Fraktaler, morfning, Eurographics2003 (Lars Kjelldahl)
To  6/11  13-15  E3  Geometrisk algebra (Ambjörn Naeve), OH-bilder - geometrisk algebra
On 12/11  15-17  D3  Framtidens gränssnitt (Yngve Sundblad)
To 13/11  13-15 E3  VRML/X3D, (Kai-Mikael Jää-Aro), bilder från föreläsningen
On 19/11  15-17  D3  Ej schemalagt, inställs kanske
To 20/11, Fr 21/11  konferensen SIGRAD'2003 - studentmedlemmar i SIGRAD får gratis inträde
          Studentmedlemsskap i SIGRAD är gratis - registrering av medlemsskap och konferensdeltagande
          sker via SIGRADs hemsida , www.sigrad.org
                    Resa och mat får man dock betala själv.

On 26/11  15-17  D3  Föreläsningen inställd
To 27/11  13-15  E3  Föreläsningen inställd

On 3/12  15-17 D3  Föreläsningen inställd
To  4/12  13-15  E3  Slutsummering, utvärdering m.m. (Lars Kjelldahl)
*******************************************************************************

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna 1-5 bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta. En del av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 1-5 och särskilt då labb 4 (haptiklabben).
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går oftast bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt lite striktare krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer läggs ut i trapphuset på plan 6 på IPLab, NADA. Redovisning av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med projektarbetet resp labb 6 och 7 före deadline för tentan får 1.5 bonuspoäng på tentan. Bonuspoängen får man ha med sig på ordinarie tenta och påsktentan.

Förslag till laboration 6 och 7
Krav angående laboration 6&7
Detaljer kring vad som gäller ang projekten
 

Kursmaterial (preliminärt)

Kursbok: Rendering, modellering, animering: Virtuella verkligheter/VR/haptik, datorspel och multimodala gränssnitt:

Förutom ovanstående kommer OH-kopior att delas ut eller göras tillgänliga via www.


Tips på annan litteratur:

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (föreslå gärna fler länkar eller om det är något fel på länkarna nedan):

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6, email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/