2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (agi02), hösten 2002

Denna version av kursöversikten ändrad: 020826, mindre modifiering: 021030
Informationen under länkarna i början av kursöversikten kommer successivt att
uppdateras under kursens gång.

Senaste nytt (senast ändrad 021118)
Aktuella labbtider
Kursdeltagarnas galleri (resultat från laboration 6&7 läggs upp här)
Utdelat material

hemtenta-regler,   hemtenta-del1, hemtenta-del2,   hemtenta-del3, uppgifter för betyget 6 (endast KTH och denna omgång av kursen)
(omtentor kommer i samband med påskperioden och augustiperioden)

Omtentor: här kommer hemtentor i samband med påskperioden respektive septemberperioden att läggas ut.
hemtenta-pask03
hemtenta-aug03
 

Observera att det är schemat på denna sida som gäller - schemageneratorn innehåller viss gammal information som jag inte kan ändra.
Från och med hösten 2002 (dvs denna kursomgång) kommer kursen att gå över två perioder (period 1 och 2).

Mål

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Andra relaterade kurser

Delar av stoffet i 2D1257 Visualisation ingick förut i AGIn. En medieinriktad kurs är 2D1400, Interaktiva medier för datatekniker (begränsat antal platser). En ny kurs som gick första gången i våras är 2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering

Förändringar detta år

Fördjupningsarbete i form av projekt eller två laborationer (2p)

Registrering på kursen

Pedagogiska tankar

Etik och hederskodex

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

Animering: Olika metoder för att beskriva animering, objektorientering och begränsningar (constraints) för
animering, verktyg för att bygga animering. Successiva övergångar mellan bilder (morphing).
             Rendering: Texturavbildning, olika metoder för att skapa fotorealistiska bilder, såsom strålföljning,
             strålningsmetoden (radiosity) och fraktala metoder.

             3D-interaktion och virtuell verklighet (VR): Olika modeller för 3D-interaktion, utrustning för 3D och VR,
             möjligheter och begränsningar med VR, metoder och verktyg.

             Multimodala gränssnitt: Flera samtidiga moder vid interaktion, ljudgränssnitt, haptik

             Perception: det mänskliga synsystemet, färg, perceptionsanpassad grafik

             Laborationer: VR, haptik, ljud, animering, rendering.

Detaljschema:

*** Observera att alla laborationer körs enligt bokningslistor,
som sätts upp utanför IPLabs lunchrum, plan 6 ***
Aktuella tider finns via Aktuella labbtider.
Pga en miss har 60h föreläsningar blivit schemalagda istället för 50h. Detta betyder att
vi kommer att stryka några föreläsningar för att komma närmare det riktiga antalet föreläsningar.
 
Ti  27/8 13-15 D3 Översikt av kursen, förra årets kursanalys, uppläggning av kursen, projektarbeten m.m. (Lars Kjelldahl)
Fr  30/8 10-12 D3  *** Struken föreläsning ***, men det finns en docentförläsning som kanske kan vara     
                     av intresse: Bo Schenkman: Aspekter på bildkvalitet hos bildskärmar, sal E32, kl 10.15
On   4/9 10-12 D3 Introduktion, VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To   5/9 13-15 D3  OpenGL, introduktion till labb 2 (Gustav Taxén)
Fr   6/9  10-12  D3  Introduktion, dialogsystem (Rolf Carlson, TMH)
On  11/9  10-12  D3  Perception och datorgrafik, del 1 (Lars Kjelldahl)
To  12/9  13-15  D3  *** Struken föreläsning ***
Fr  13/9  10-12  D3  Modellering, aliasing (Lars Kjelldahl)
On  18/9  10-12  D3  Globala belysningsmodeller (Gustav Taxén)
To  19/9  10-12  1537, Osquars backe 2, plan 5, OpenGL, forts,     
                     OpenGL-Direct3D, shaderspråk, realtidsgrafik  (Gustav Taxén)
To  19/9  13-15  D3  Animering, matematik och partikelsystem (Gustav Taxén)
Virtuella verkligheter/VR/haptik, datorspel och multimodala gränssnitt
Fr  20/9  10-12  D3  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
On  25/9  10-12  D3  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To  26/9  13-15  D3  Datorspelsgrafik (Gustav Taxén)
Fr  27/9  10-12  D3  Modellering med Maya, introduktion till labb 1 (Pär Bäckström)
On  2/10  10-12  D3  Haptik, introduktion till labb 4 (Ewa-Lotta Sallnäs), OH-kopior
To  3/10  13-15  D3  Talets kommunikativa egenskaper (Inger Karlsson, Tal, Musik och Hörsel)
Fr  4/10  10-12  D3  Automatisk talförståelse (Mats Blomberg, Tal, Musik och Hörsel)
On  9/10  10-12  OBS: utställningslokalen, plan 2, TMH, Drottning Kristinas väg 31,     
                     Multimodal talsyntes (Björn Granström, Tal, Musik och Hörsel)
Gästföreläsningar - olika områden (parallellt med fördjupningsarbeten)
On 23/10  15-17  D2  Fraktaler, morfning, SIGGRAPH2002 (Lars Kjelldahl)     
          (obs: ej 13-15)
Må 28/10  13-15  E3  Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner     
                     och råd (Nils-Erik Gustafsson) tio råd
On 30/10  13-15  D3  Hur ska man utforma bra bilder - ett designperspektiv?     
                     Övningsuppgift med avatarer (Eva-Marie Wadman, Lars Kjelldahl)
Må  4/11  13-15  E3  inställt
On  6/11  13-15  D3  Framtidens gränssnitt (Yngve Sundblad)
Må 11/11  13-15  E3  Perception och datorgrafik, del 2 (Lars Kjelldahl)
On 13/11  13-15  D3  Geometrisk algebra (Ambjörn Naeve) - blev inställd pga sjukdom
Må 18/11  13-15  E3  Virtual and Mixed Realities: Advanced Graphical and Physical Interaction     
                     (John Bowers)
On 20/11  13-15  D3  VRML/X3D, (Kai-Mikael Jää-Aro), bilder från föreläsningen
On 27/11  13-15  D3  ej bestämt
To 28-29/11, Norrköping,  Konferensen SIGRAD'2002 - deltagare på årets AGI-kurs får gratis inträde till konferensen.     
                     Resa och mat får man dock betala själv.
On  4/12  13-15  D3  Slutsummering, utvärdering m.m. (Lars Kjelldahl)
*******************************************************************************

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta (men det blir fler tillfällen än vad som framgår av det preliminära schemat - labbtillfällena planeras delvis under kursens gång). En del av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 1-5 och särskilt då labb 4 (haptiklabben).
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går oftast bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt lite striktare krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer sätts upp på anslagstavlan mitt emot lunchrummet på plan 6 på IPLab, NADA. Redovisning av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med projektarbetet resp labb 6 och 7 före deadline för tentan får 1.5 bonuspoäng på tentan. Bonuspoängen får man ha med sig på ordinarie tenta och påsktentan.

Förslag till laboration 6 och 7
Krav angående laboration 6&7
Detaljer kring vad som gäller ang projekten
Lista över projekt.
 

Kursmaterial (preliminärt)

Kursbok: Rendering, modellering, animering: Virtuella verkligheter/VR/haptik, datorspel och multimodala gränssnitt:


Tips på annan litteratur:

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (ändringar blir det):

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6, email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/