2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (agi01), hösten 2001

Denna version av kursöversikten ändrad: 011213
Informationen under länkarna i början av kursöversikten kommer successivt att
uppdateras under kursens gång.

Senaste nytt (senast ändrad 020315)
Aktuella labbtider
Kursdeltagarnas bild- och programgalleri (skicka ditt bidrag till mig genom en länk el.dyl.)
Utdelat material

hemtenta-regler, hemtenta-del1, hemtenta-del2, hemtenta-del, uppgifter för betyget 6 (endast KTH och denna omgång av kursen)
(omtentor kommer i samband med påskperioden och augustiperioden)

Hemtenta för påskperioden:
Här kommer hemtentan i samband med påskperioden att läggas ut, 020326. Svar ska sedan vara skickade till kursledaren, lassekj@nada.kth.se, senast 020413, helst i pdf-format. Word-format går normalt också bra. Man kan också lägga utskrift
i postfacket (plan 4 eller plan 6).
hemtenta-pask02

Hemtenta för augustiperioden:
Här kommer hemtentan i samband med augustiperioden att läggas ut, 020815. Svar ska sedan vara skickade till kursledaren, lassekj@nada.kth.se, senast 020830, helst i pdf-format. Word-format går normalt också bra. Man kan också lägga utskrift
i postfacket (plan 4 eller plan 6).
hemtenta-aug02
 

Observera att det är schemat på denna sida som gäller - schemageneratorn innehåller viss gammal information som jag inte kan ändra.
Från och med 2002 kommer kursen att gå över två perioder (period 1 och 2).

Mål

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Andra relaterade kurser

2D1257 Visualisation, delar av stoffet i den kursen ingick förut i AGIn. 2D1400, Interaktiva medier för datatekniker (begränsat antal platser).

Förändringar detta år

Fördjupningsarbete i form av projekt eller två laborationer (2p)

Registrering på kursen

Pedagogiska tankar

Etik kring samarbete på kursen

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

Detaljschema:

*** Observera att alla laborationer körs enligt bokningslistor,
som sätts upp utanför IPLabs lunchrum, plan 6 ***
Aktuella tider finns via Aktuella labbtider
Ti 30/10 13-15 D2 Översikt av kursen, uppläggning av kursen, projektarbeten m.m. (Lars Kjelldahl)
Fr  2/11 15-17 D3  Läsanvisningar kursboken, perception och datorgrafik, kursen datorgeometri (Lars Kjelldahl)
Må  5/11 13-15 D2 Introduktion, VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
Ti  6/11 13-15 D2  OpenGL, introduktion till labb 2 (Gustav Taxén)
On  7/11  15-17  D2  Datorgrafikens historia, visning av videoband från SIGGRAPH, detta band visades på     
                     DGIn i period 1 i år, men Grip och DOA har inte sett det (Lars Kjelldahl)
Fr  9/11  13-15  D2  Introduktion, dialogsystem (Rolf Carlson, TMH)
Må 12/11  15-16  Q2  Modellering/distribuerad grafik, introduktion till labb 1 (Olle Sundblad)
Må 12/11  16-    F1  Benoit Mandelbrot: Populärvetenskapligt föredrag, "Fractals: Study of roughness and beauty"     
                     Ej del av kursen, men rekommenderas - Mandelbrot är "fraktalernas fader"
Ti 13/11  13-15  D2  Globala belysningsmodeller, del 1 (Gustav Taxén)
On 14/11  13-15  E3  Globala belysningsmodeller, del 2  (Gustav Taxén)
Fr 16/11  13-15  D2  Animering, matematik och partikelsystem (Gustav Taxén)
Virtuella verkligheter/VR/haptik, datorspel och multimodala gränssnitt
Ti 20/11  13-15  D2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro), föreläsningsanteckningar
Ti 20/11  15-17  Voljären  *** Redovisningstid för laboration 1 (Olle Sundblad) ***
To 22/11  15-17  D2  Haptik, introduktion till labb 4 (Ewa-Lotta Sallnäs/Jin Kjölberg)
Fr 23/11  10-12  Q2  Datorspelsgrafik (Gustav Taxén)
Må 26/11  13-15  D2  Inställd (föreläsningen flyttad till 12/12)
Ti 27/11  10-17  Q1  Konferensen SIGRAD'2001 - deltagare på årets AGI-kurs får gratis inträde till konferensen.     
                     Maten får ni dock betala själva. Anmäl er till lassekj@nada.kth.se.
Ti 27/11  13-15  D2  ingen föreläsning pga SIGRAD2001
On 28/11  13-15  E2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To 29/11  15-17  D2  Talets kommunikativa egenskaper (Inger Karlsson, Tal, Musik och Hörsel)
Må  3/12  15-17  Q2  Automatisk talförståelse (Mats Blomberg, Tal, Musik och Hörsel)
Ti  4/12  13-15  OBS: utställningslokalen, plan 2, TMH, Drottning Kristinas väg 31,     
                     Multimodal talsyntes (Björn Granström, Tal, Musik och Hörsel)
On  5/12  15-17  D2  Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner     
                     och råd (Nils-Erik Gustafsson) tio råd
To  6/12  13-15  D2  Geometrisk algebra (Ambjörn Naeve), material från SIGGRAPH om geometrisk algebra
Fr  7/12  13-15  D2  Framtidens gränssnitt (Yngve Sundblad)
Må 10/12  13-15  D3  Perceptuella aspekter på grafik och visualisering, del 2 (Lars Kjelldahl)
Ti 11/12  13-15  D2  Tid som hålls öppen, kan användas för redovisning av projekt, eventuellt kan det bli     
                     litterturredovisning av några grafikexjobb (Lars Kjelldahl m.fl.)
On 12/12  15-17  D2  Virtual and Mixed Realities: Advanced Graphical and Physical Interaction (John Bowers)     
                     ** INSTÄLLDES pga sjukdom **
*******************************************************************************

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta (men det blir fler tillfällen än vad som framgår av det preliminära schemat - labbtillfällena planeras delvis under kursens gång). En del av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 1-5.
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt lite striktare krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer sätts upp på anslagstavlan mitt emot lunchrummet på plan 6 på IPLab, NADA. Redovisning av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med projektarbetet resp labb 6 och 7 före deadline för tentan får 2 bonuspoäng på tentan. Bonuspoängen får man ha med sig på ordinarie tenta och påsktentan.

Förslag till laboration 6 och 7
Krav angående laboration 6&7
Detaljer kring vad som gäller ang projekten
Lista över projekt.
 

Kursmaterial (preliminärt)

Kursbok: Rendering, modellering, animering: Virtuella verkligheter/VR/haptik, datorspel och multimodala gränssnitt:

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (ändringar blir det):

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6, email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/