2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p (agi00), hösten 2000

Denna version av kursöversikten ändrad: 001216
Informationen under länkarna i början av kursöversikten kommer successivt att
uppdateras under kursens gång.

Senaste nytt (senast ändrad 001215)
Aktuella labbtider
Kursdeltagarnas bild- och programgalleri (skicka ditt bidrag till mig genom en länk el.dyl.)
Utdelat material
hemtenta-regler, hemtenta-del1, hemtenta-del2, hemtenta-del3

Kursanalys

Mål

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Andra relaterade kurser

2D1257 Visualisation, delar av stoffet i den kursen ingick förut i AGIn. 2D1400, Interaktiva medier för datatekniker, om du vill gå den kursen bör du snarast höra av dig till Yngve Sundblad (begränsat antal platser).

Förändringar detta år

Fördjupningsarbete i form av projekt eller två laborationer (2p)

Registrering på kursen

Pedagogiska tankar

Etik kring samarbete på kursen

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

Detaljschema, preliminärt, tider för vissa föreläsningar är inte klara ännu:

*** Observera att alla laborationer körs enligt bokningslistor,
som sätts upp utanför IPLabs lunchrum, plan 6 ***
Aktuella tider finns via Aktuella labbtider
Må 30/10  13-15  D2  Översikt av kursen, uppläggning av kursen m.m. (Lars Kjelldahl, Gustav Taxén)
To  2/11  13-15  D3  Introduktion, renderingsmetoder, läsanvisningar kursboken (Lars Kjelldahl)
Fr  3/11  13-15  D3  Introduktion, VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
Må  6/11  10-12  D2  Ingen föreläsning (läs boken i stället)
Ti  7/11  13-15  D3  Introduktion, dialogsystem (Rolf Carlsson, TMH)
On  8/11  15-17  D2  Introduktion till Labb 1 (Olle Sundblad)
To  9/11  13-15  D3  Globala belysningsmodeller, del 1 (Gustav Taxén)
Fr 10/11  13-15  D3  Globala belysningsmodeller, del 2  (Gustav Taxén)
Må 13/11  10-12  D2  OpenGL (Mattias Karlström)
Ti 14/11  15-17  D2  Datorspelsgrafik  (Gustav Taxén)
Virtuella verkligheter (VR) och multimodala gränssnitt
On 15/11  15.30-17  *** på företaget ReachIn, Årstaängsvägen 24, Liljeholmen *** OBS: 15.30 för att du ska hinna
                     Haptik och haptikutrustning, med demo på plats   
                     Beskrivning av hur man tar sig till Reachin kommer, Röda linjen till Liljeholmen
To 16/11  13-15  D3  Ingen föreläsning (arbeta laborationer och läs boken i stället)
Fr 17/11  13-15  D3  Framtidens gränssnitt (Yngve Sundblad)
Må 20/11  10-12  D2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
Ti 21/11  15-17  D2  VR (John Bowers)
On 22/11  15-17  D2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
To 23/11  13-15  D3  Ingen föreläsning (arbeta laborationer och läs boken i stället)
Fr 24/11  13-15  D3  Animering och modellering  (Gustav Taxén)
Må 27/11  10-12  D2  Talets kommunikativa egenskaper (Inger Karlsson, Tal, Musik och Hörsel)
Ti 28/11  13-15  D3  Multimodal talsyntes (Björn Granström, Tal, Musik och Hörsel)
On 29/11  16-18  karta  VR-kuben i grupper om 5 personer i taget, 20 min per grupp, Brinellvägen 23, bokningslista på plan 6 mitt emot IPLabs lunchrum
To 30/11  13-15  D3  Automatisk talförståelse (Mats Blomberg, Tal, Musik och Hörsel)
Fr  1/12  13-15  D3  Visning av SIGGRAPH-videoband 1997-2000 (Lars Kjelldahl)
Må  4/12  13-15  D2  Animering och modellering  (Gustav Taxén)
Ti  5/12  13-15  D3  Perceptuella aspekter på grafik, färg (Lars Kjelldahl)
On  6/12  13-15  D3  Geometrisk algebra (Ambjörn Naeve)
To  7/12  13-15  D3  Datorspelsgrafik  (Niklas Smedberg)
Fr  8/12  13-15  D3  Hur ska man utforma bra bilder - ett designperspektiv?     
                     Övningsuppgift med avatarer (Lars Kjelldahl, Eva-Marie Wadman)
Ti 12/12  15-17  D3  Redovisning av projekt (Lars Kjelldahl m.fl.)
On 13/12  15-16  D2  Utvärdering av kursen, frågor (Lars Kjeldlahl)
*******************************************************************************
Konferensen SIGRAD'2000 - fem deltagare på årets AGI-kurs får gratis inträde till konferensen.
Resan ner till Norrköping får ni betala själva.
Anmäl er till mig, lassekj@nada.kth.se. Om det blir fler än 5 personer före nyår, så
väljer jag egenmäktigt ut fem personer.
*******************************************************************************

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta (men det blir fler tillfällen än vad som framgår av det preliminära schemat - labbtillfällena planeras delvis under kursens gång). En del av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 1-5.
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt lite striktare krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer sätts upp på anslagstavlan mitt emot lunchrummet på plan 6 på IPLab, NADA. Redovisning av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med projektarbetet resp labb 6 och 7 före tentan får 2 bonuspoäng på tentan. Bonuspoängen får man ha med sig på ordinarie tenta och påsktentan.

Förslag till laboration 6 och 7
Krav angående laboration 6&7
Detaljer kring vad som gäller ang projekten
Lista över projekt.
 

Kursmaterial (ej komplett när det gäller kursbunten)

Kursbok: Rendering, modellering, animering: Virtuella verkligheter (VR) och multimodala gränssnitt:

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (ändringar blir det):

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6, email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/