2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6 p (agi-ht98), hösten 1998

 
Informationen under länkarna i början av kursöversikten kommer successivt att uppdateras under kursens gång.

Senaste nytt (senast ändrad 990216)
Aktuella labbtider
Kursdeltagarnas bildgalleri
Utdelat material

Tryck här för att hämta kursenkäten:
Mål

Förändringar detta år

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Registrering på kursen

Pedagogiska tankar

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

Detaljschema, preliminärt:

Må 26/10   9-11  K2  Översikt av kursen, uppläggning av kursen m.m. (Lars Kjelldahl)
Må 26/10  11-13  K2  Renderingsmetoder 1 (Lars Kjelldahl)
Ti 27/10  10-12  E3  Renderingsmetoder 2 (Lars Kjelldahl)
On 28/10   9-11  K2  3D datavisualisering på www (Mikael Jern)
On 28/10  15-17  E3  Labb 6&7 (Lars Kjelldahl), SCED (Anders Sandberg)
Fr 30/10  OBS: Tider enligt bokningsschema, Labb, tre alternativ:
                     Alias (Olle Sundblad)
                     3D Studio Max (Pär Bäcktröm)
                     SCED, endast om du inte gjort SCED-labb tidigare (Anders Sandberg)
Må  2/11   9-11  K2  Perceptuella aspekter, färgval (Lars Kjelldahl)
Må  2/11  11-13  K2  OpenGL (Gustav Taxén)
Ti  3/11  10-12  E3  Labb 6 och 7, tentauppgifter (Lars Kjelldahl)
On  4/11   9-11  K2  OpenGL (Gustav Taxén)
On  4/11  15-17  E3  VRML (Sören Lenman)
Fr  6/11  OBS: Tider enligt bokningsschema, Labb:
                     OpenGL (Gustav Taxén, Anders Sandberg)
Må  9/11   9-11  K2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
Må  9/11  11-13  K2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
Ti 10/11  10-12  E3  VR (Kai-Mikael Jää-Aro)
On 11/11   9-11  K2  Alias (Olle Sundblad), 3D Studio Max (Pär Bäckström)
On 11/11  15-17  E3  VR (John Bowers)
Fr 13/11  OBS: Tider enligt bokningsschema
                     Labb: VR (Kai-Mikael Jää-Aro, Fredrik Bergholtz?)
Må 16/11   9-11  K2  Kunskapens trädgård (Ambjörn Naeve)
Må 16/11  11-13  K2  Grafik och visualisering, videovisning (Lars Kjelldahl)
Ti 17/11  10-12  E3  Tekniker och algoritmer för volymsvisualisering,
                     flödesvisualisering m.m. (Johan Ihren)
On 18/11   9-11  K2  Demonstrationer PDC/OpenGL (Johan Ihren/Gunnar Ledfelt/Gustav Taxén)
To 19/11  15-16  D3  AVS (Gunnar Ledfelt)
          16-17  E3  Programvaror för visualisering (Johan Ihrén)
Fr 20/11  OBS: Tider enligt bokningsschema
                     Labb: AVS (Gunnar Ledfelt/Johan Ihren)
Må 23/11   9-11  K2  Visning av video: Olga, SIGGRAPH'97 och SIGGRAPH'98
Må 23/11  11-13  K2  Talets akustik och språkteori (Inger Karlsson)
Ti 24/11  10-12  E3  Syntes av tal (Jesper Högberg)
On 25/11   9-11  K2  Automatisk igenkänning av tal och talare (Mats Blomberg)
To 26/11  15-17  E3  Talbaserade dialogsystem (Kjell Elenius)
Fr 27/11  OBS: Tider enligt bokningsschema, Labb: Dialogsystem (görs på TMH)
Må 30/11   9-11  K2  Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner
                     och råd (Nils-Erik Gustafsson. Skicka gärna frågor i
                  förväg till Nils-Erik.Gustafsson@uab.ericsson.se)
Må 30/11  11-13  K2  Fördjupningsmöjligheter inom området grafik och
                     interaktion, litteratur, informationskällor, webadresser
                     Områden vi inte tagit upp (Lars Kjelldahl)
Ti  1/12  10-12  E3  Hur ska man utforma bra bilder - ett designperspektiv?
                    (Lars Kjelldahl, Eva-Marie Wadman)
On  2/12   9-11  K2  Summering, utvärdering, tentaräkneövning (Lars Kjelldahl)
To  3/12  15-17  E3  Framtidens gränssnitt (Yngve Sundblad)
Fr  5/12  OBS: Tider enligt bokningsschema, Uppsamlingstillfällen
Må  7/12  10-17  D2  SIGRAD´98, grafikkonferens, du måste skicka ett email senast 27/11 till
                     lassekj@nada.kth.se för att få deltaga

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta (men det blir fler tillfällen än vad som framgår av det preliminära schemat - labbtillfällena planeras delvis under kursens gång). Flera av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 1-5.

Bokningslistor för laborationer sätts upp på anslagstavlan mitt emot lunchrummet på plan 6 på IPLab, NADA. När det gäller laboration 6 och 7 kommer man till ett "möte" med mig för att bestämma detaljer (inkl tidsplan) för uppgiften. REDOVISNING av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med labb 6 och 7 före tentan får 3 bonuspoäng på tentan.

Förslag till laboration 6 och 7
 

Kursmaterial

Läsanvisningar till litteraturen

Kursmaterialet kommer till största delen bestå av ett antal artiklar, som kopieras på NADA och säljs i form av en kursbunt på NADAs studentexpedition. I kursbuntmaterialet ingår nedanstående som är markerat med •. Kursbunten kostar 140 kronor. Den säljs tisd 27/10, kl 11, på studentexpeditionen.
En del av materialet är inte klart till kursstarten - det kommer att delas ut senare och sedan finnas i en mapp i en hylla utanför NADAs studentexpedition. En lista över utdelat material finns här.

Introduktion, rendering:

Modellering och animering: Virtual reality: Visualisering: Multimodala gränssnitt (artiklarna under denna rubrik kommer att modifieras) Framtiden, summering:

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (kan modifieras under kursens gång)

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl, kursledare, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, rum 1632, plan 6, email: lassekj@nada.kth.se, tel: 790 8159
Bästa sätten att nå mig är i samband med undervisningen samt via email

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/