2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6 p, hösten 1997

Vissa punkter i kursöversikten uppdateras successivt under kursens gång.

senaste nytt: ändrad: 980106, årets kursanalys

aktuella labbtider

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Mål

Förändringar detta år

Förkunskaper (enligt studiehandboken)

Registrering på kursen, newsmöte

Pedagogiska tankar

Kursinnehåll (enligt studiehandboken)

Detaljschema, preliminärt:

Må 27/10  11-13  Q2  Översikt av kursen (Lars Kjelldahl)
On 29/10  10-12  F01 Renderingsmetoder (Lars Kjelldahl)
To 30/10  10-12  Q2  Rendering, animering, modellering (Lars Kjelldahl)
To 30/10  13-15  E3  Modellering och Strata Studio Pro (Fredrik Winberg)
Fr 31/10  10-12  E2  Alias, modellering och animering (Olle Sundblad)
Fr 31/10  OBS: Tider enligt bokningsschema, Labb, två alternativ:
                  Alias (modellering och animering, Olle Sundblad),
                  Strata Studio Pro (modellering och animering, Fredrik Winberg)
Må  3/11  11-13  Q2  Färg, fraktaler, m.m. (Lars Kjelldahl)
On  5/11  10-12  F01 Objektorientering och constraints (Jiarong Li)
To  6/11  10-12  Q2  OpenGL (Gustav Taxén)
To  6/11  13-15  E3  Datainteraktion på www (Mikael Jern)
Fr  7/11  10-12  E2  VRML (Sören Lenman)
Fr  7/11  OBS: Tider enligt bokningsschema, Labb:
                     OpenGL (Gustav Taxén)
Må 10/11  11-13  Q2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro/John Bowers)
On 12/11  10-12  F01 VR (Kai-Mikael Jää-Aro/John Bowers)
To 13/11  10-12  Q2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro/John Bowers)
To 13/11  13-15  E3  VR (Kai-Mikael Jää-Aro/John Bowers)
Fr 14/11  10-12  E2  VR (Kai-Mikael Jää-Aro/John Bowers)
Fr 14/11  OBS: Tider enligt bokningsschema
                     Labb: DIVE
Må 17/11  11-13  Q2  Val av uppgift för labb 6 och 7 (Lars Kjelldahl)
On 19/11  10-12  D3 (ej F01!) Multimodala gränssnitt (Konrad Tollmar)
To 20/11  10-12  Q2  Tekniker och algoritmer för volymsvisualisering,
                     flödesvisualisering m.m. (Johan Ihren)
To 20/11  13-15  E3  Demonstrationer på PDC
Fr 21/11  10-12  E2/terminalsal  AVS (Gunnar Ledfelt/Johan Ihren)
Fr 21/11  OBS: Tider enligt bokningsschema
                     Labb: AVS (Gunnar Ledfelt/Johan Ihren)
Må 24/11  11-13  Q2  Demonstrationer på CID/IPLab (former för detta,inkl plats,
                     meddelas senare)
Ti 25/11  13-15  Q2  Talets akustik och språkteori (Inger Karlsson)
On 26/11  10-12  F01 Syntes av tal (Björn Granström)
To 27/11  10-12  Q2  Automatisk igenkänning av tal och talare (Mats Blomberg)
To 27/11  13-15  E3  Talbaserade dialogsystem (Rolf Carlson)
Fr 28/11  OBS: Tider enligt bokningsschema, Labb: Dialogsystem (görs på TMH)
Må  1/12  11-13  Q2  Design av användargränsnitt i industrin -- reflektioner
                     och råd (Nils-Erik Gustafsson. Skicka frågor i
                  förväg till Nils-Erik.Gustafsson@uab.ericsson.se
Ti  2/12  13-15  Q2  Hur ska man utforma bra bilder och
                     visualiseringar? (Lars Kjelldahl, Olle Torgny)
On  3/12  10-12  F01 Små smarta ting och hybridmiljöer - framtidens
                     gränssnitt? (Yngve Sundblad)
To  4/12  10-12  D34 Fördjupningsmöjligheter inom området grafik och
                     interaktion, litteratur, informationskällor, webadresser
                     Områden vi inte tagit upp. Skicka frågor i förväg
                     till lassekj@nada.kth.se (Lars Kjelldahl)
To  4/12  13-15  E3  Summering, utvärdering, tentaräkneövning (Lars Kjelldahl)
Fr  5/12  OBS: Tider enligt bokningsschema, Labb 6 och 7:
                     Algoritmutformning/Litteraturuppgift

Lärare, gästföreläsare, labbhandledare:

Laborationer

Laborationerna bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta (men det blir fler tillfällen än vad som framgår av det preliminära schemat - labbtillfällena planeras delvis under kursens gång). Flera av labbarna bygger på särskilda uppställningar av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte labbarna i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben. Detta gäller i första hand labb 1-5.

Bokningslistor för laborationer sätts upp på anslagstavlan mitt emot lunchrummet på plan 6 på IPLab, NADA. När det gäller laboration 6 och 7 kommer man till ett "möte" med mig för att bestämma detaljer (inkl tidsplan) för uppgiften.

Förslag till laboration 6 och 7

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer till största delen bestå av ett antal artiklar, som kopieras på NADA och säljs i form av en kursbunt drekt efter första undervisningstillfället månd 27/10, 11-13 på NADAs studentexpedition. I kursbuntmaterialet ingår nedanstående (utom boken av Foley m.fl.). Kursbunten kostar 140 kronor. En del av materialet ärinte klart till kursstarten - det kommer att delas ut senare och sedan finnas i en mapp i hyllan utanför NADAs studentexpedition.

Introduktion:

Modellering och animering: Virtual reality: Visualisering: Multimodala gränssnitt: Framtiden, summering: Listan är ofullständig och kommer att kompletteras under kursens gång.

Några länkar med större eller mindre anknytning till innehållet i kursen (byggs/modifieras ut under kursens gång)

Examination

Kursutvärdering

Välkomna!

Lars Kjelldahl

Denna kursöversikt har www-adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1413/