KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
[an error occurred while processing this directive]

Labbar

Allmant, labb1, labb2, labb3, labb4, labb5, labb6, labb7

Allmänt

Om schemat nedan avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det kurssidorna som gäller. Blir det ändringar under kursens gång, kommer kurssidorna att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter". Laborationerna 1-5 bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta. Haptiklabben (labb 4) bygger på särskild uppställning av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte den labben i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben.
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går oftast bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt högre krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer läggs ut i trapphuset på plan 6 på IPLab, NADA. Redovisning av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med labb 6 och 7 före deadline för tenC får 2 bonuspoäng på totala tentasumman. Bonuspoängen får man ha med sig även på påsktentan.

Bokningslistor kommer att finnas på den föreläsning där labben gås igenom och sätts sedan på kursens anslagstavla på plan 3, Osquars backe 2 (samma anslagstavlor där tentaresultaten brukar komma upp). Varje labbgrupp får boka högst ett tillfälle på varje labb. Om det efter detta tillfälle visar sig att du behöver mer tid, får du boka ytterligare ett tillfälle. Om du inte kan komma vid ett labbtillfälle, är det viktigt att avboka, detta gäller särskilt haptiklabben. Labbar börjar i princip utan akademisk kvart, men det kan i vissa fall vara svårt att leva upp till detta.

Labbassistenter är Magnus Wahrenberg och Oscar Täckström

topp>>

Laboration 1 , Maya

Uppskattad tidsåtgång: 6h
Gruppstorlek: 2 studenter
DelA: skiss, man gör en skiss som sedan scannas in och används som grund för modelleringsdelen. Denna del av labben görs på workshopen/föreläsningen torsd 1/9, 13-15, sal E3
VAR DU INTE MED: här finns anvisning om hur du gör, lab1A-anvisning. Läs också sid 20-23 i denna rapport om bl.a. avatardesign.
Del B: Maya (3D modellering, bakgrundbilder, texturering, exportering till OpenGL). Man använder sin inscannade skiss som underlag vid modelleringen, 5h, lydelse till labben.

Den som inte gjort den inledande Maya-labben kan gå till http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1323/04_05/labbar/ och hämta hem lydelse och anvisningar.


Labben görs i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Då ska ni kunna demonstrera vad ni gjort och individuellt redogöra för ert arbete. Eftersom Nada bara har 10 licenser för programmet är det bäst att ni är i grupper om två studenter. Era passerkort ska fungera till labbsalarna plan 5 västra under tiden för Mayalaborationspassen. Om ditt kort inte fungerar får du kontakta kursledaren och/ellerDelfi. Det går bra att ladda hem en version för icke-kommersiell användning av Maya (Personal Learning Edition - ger bakgrund på alla bilder) och kan köras hemma, men den version vi kört ger inte möjlighet att spara filer.

Labblydelse

Finns i kursbunten men också här.

Tider för handledning och redovisning (violett sal, bokningslistor skickas runt på föreläsningen 5/9 och läggs sedan ut i trapphuset på plan 6, E-huset)
fr 9/9, 13-15, Magnus, Oscar
ti 13/9, 13-15, Magnus
to 15/9, 10-12, Oscar

Sista redovisningsmöjligheten:

topp>>

Laboration 2 , OpenGL

Uppskattad tidsåtgång: 10h
Gruppstorlek: 2 studenter
Ansvarig: Gustav Taxén
Labben går ut på att lära sig lite mer om OpenGL.
Labben görs normalt i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Då ska ni kunna demonstrera programmet och individuellt redogöra för hur alla delar av det fungerar.
Har du inte tidigare kört på Nada:s Unixdatorer, bör du köpa Unixhäftet på Nadas studerandeexpedition.
Har du inte tidigare använt C/C++ kan du köpa C-häftet på Nadas studerandeexpedition.

Labblydelse, rtg-text, jpeg-text, lydelser för DGI-kursens OpenGL-labb finns här (av intresse för SU-studenter), Att köra OpenGL tillsammans med Borlands C-builder.

Tider för handledning och redovisning (violett sal, bokningslistor skickas runt på föreläsningen 16/9 och läggs sedan ut i trapphuset på plan 6, E-huset)
on 21/9, 10-12, Oscar
to 22/9, 13-15, Magnus
on 28/9, 15-17, Oscar
fred 30/9, 8-10, Magnus
onsd 12/10, 15-17, Oscar, Magnus
fred 14/10, 13-14, Oscar
onsd 18/10, 10-11, Magnus

topp>>

Laboration 3

Denna labb ingår inte i kursen i år

topp>>

Laboration 4

Haptik, 3h, (denna labb måste göras i samband med de labbtillfällen som erbjuds under kursens gång), ansvarig: Oscar Täckström, lydelse som pdf-dokument

För labben behöver man också länk till zipfil - kodord som ni får via mail. Det verkar vara svårt att kunna läsa filen i klartext om man inte kör windows...

Plats för labben: rummet Nalen, Osquars backe 2, plan 6, man går in genom dörren invid hissen (ring på eller gå in med kort på andra sidan och gå runt - skyltar finns)

Tider för genomförande (man måste ha förberett sig innan man kommer till labben), lista finns på plan 6, Osquars backe 2, bordet i trapphuset:
4/10: 13-15, 15-17
5/10: 10-12
7/10: 10-12, 13-15

10/10: 10-12,13-15, 15-17
11/10: 10-12

12/10: 10-12

Laboration 5

Denna labb ingår inte i kursen i år.

Laboration 6

Valfri fördjupningslaboration väljs efter samråd med labbansvarige, 40h, ansvarig: Lars Kjelldahl

  I kursen finns två labbar om vardera 1p vars innehåll väljs efter det egna intresset. Det finns följande olika former för att göra dessa labbar:

1. Datoruppgift med dokumentation (alltså gemensam för labb6&7):
definiera/specificera en uppgift och få specifikationen godkänd. Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av vad man gjort samt en litteraturgenomgång kring det område man arbetat med.
2. En datoruppgift och en fristående uppsats

  Du får definiera uppgift själv, men du ska ha fått definitionen/specifikationen godkänd av kursledaren innan du börjar arbeta med den - skicka din spec till kursledaren. Vissa uppgifter kan vara definierade av Gustav Taxén. Skicka ändå beskrivningen till kursledaren.

  Huvudsakligen är det tänkt att man arbetar på egen hand, men håller kursledaren/handledaren informerad om vad som händer.
  Redovisning av uppgifter sker skriftligt och muntligt vid ett litet seminarium med kursledare, eventuell handledare och upp till tre andra gruper vid ett litet seminarium i period 2. Tider för dessa seminarier komemr att anslås.
  Ytterligare regler finns via
  Förslag till områden för fördjupningslaborationer (labb 6 och 7)
  Regler angående fördjupningslaborationer (labb 6 och 7)

Laboration 7

Valfri fördjupningslaboration väljs efter samråd med labbansvarige, 40h, ansvarig: Lars Kjelldahl

Uppsatser och dokumentation kan skickas till kursledaren via e-post (i första hand pdf eller, i andra hand, word).
Uppsatser bedöms normalt inom två veckor från inlämnandet. Ämne och omfång av uppsatsen ska godkännas av kursledaren.


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-10-16