KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
[an error occurred while processing this directive]

KursPM med schema (det kan bli ändringar), hösten 2005

Kurshemsidan för 2006: länk

***** Bilder gjorda på våra grafikkurser *******

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Etik och hederskodex , Examination, Konto vid Nada, Läsanvisningar


Schema föreläsningar (vissa revideringar återstår)

Om schemat nedan avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det kurssidorna som gäller. Blir det ändringar under kursens gång, kommer kurssidorna att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter".

Förel. Dag Tid Sal Innehåll
F1 on 31.8 8-10 D3 Administration och översikt av kursen, Lars Kjelldahl
F2 to 1.9 13-15 E3 Bra bilder - ett designperspektiv. Labb-workshop där man gör en eller flera skisser och blir godkänd på labb 1a, Eva-Marie Wadman
F3 må 5.9 8-10 D3

Modellering inför Mayalabben
8.15-8.45 uppföljning skisslabben, administration
9.00-10.00 modellering med Maya med Vidar Rapp från Avalanche

F4 ti 6.9 13-15 Q2

SIGGRAPH-konferensen - några axplock.
Perception inom datorgrafik, Lars Kjelldahl

F5 fr 9.9 10-12 D3

Filmrendering på Pixar, Björn Leffler

F6 ti 13.9 15-17 D3

** inställd föreläsning **

F7 to 15.9 15-17 D3

Virtuella miljöer-VR, Kai-Mikael Jää-Aro

F8 fr 16.9 15-17 D3 OpenGL inför labben, Gustav Taxén
F9 ti 20.9 15-17 D3

Mixed and Augmented Reality, Alex Olwal

F10 to 22.9 10-12 K1 Tal i dialogsystem, Rolf Carlsson
F11 fr 30.9 13-15 K2

Haptik, introduktion till labb 4, Eva-Lotta Sallnäs

F12 ti 4.10 8-10 D3 VRML/X3D, Kai-Mikael Jää-Aro, länk
F13 to 6.10 8-10 K2 Globala belysningsmodeller, Gustav Taxén
F14 fr 7.10 8-10 E2

Användargränssnitt i praktiken, Nils-Erik Gustafsson

F15 ti 11.10 8-10 D3

Animering, matematik och partikelsystem, Gustav Taxén

F16 on 12.10 8-10 D3 8-9: Globala belysningsmodeller. Gustav Taxén
9-10: Fördjupningsuppgifter, exjobb, individuell kurs, medverkan av Linus Blomberg, Avalanche
F17 to 13.10 15-17 D3

OpenGL-Direct3D, shaderspråk, realtidsgrafik, Gustav Taxén

F18 to 27.10 15-17 D3

Gester, eye tracking, Lars Bretzner

F19 fr 28.10 15-17 D3 Framtidens gränssnitt, Yngve Sundblad
F20 to 3.11 15-17  

Ingen föreläsning

F21

fr 4.11

15-17

Ingen föreläsning

F22 må 7.11 8-10 D3 VR-programvara, Kai-Mikael Jää-Aro
F23 må 14.11 8-10 D3 Perception inom datorgrafik och visualisering, Lars Kjelldahl
F24 må 21.11 8-10 D3 Sonifiering, Fredrik Winberg
F25 to 1.12 8-10 E2 Visualisering, Lars Kjelldahl
F26 må 5.12 8-10 D3 Avslutning, summering, Lars Kjelldahl

Ambitionen är att dela ut kopior av de flesta OH-bilderna på respektive föreläsning. Dessa papper kommer sedan finnas att hämta utanför Nadas expedition. En förteckning över utdelat material kommer att läggas upp på webben (en av flikarna).

topp>>

Kursledare

Lars Kjelldahl , lassekj@nada.kth.se, 790 8159, rum 1627, Osquars backe 2, plan 6. Enklast är att prata med mig i samband med undervisningen eller att skicka e-post.

topp>>

Vem får läsa kursen

De som läst en grundkurs i datorgrafik (DGI, DOA eller Grip) kan läsa kursen 2D1413 Avancerad grafik och interaktion om

  • De flesta KTH-studenter förutsatt att valet av denna kurs lagts in i Ladok av studentens studievägledning

  • SU-studenter som fått klartecken av Caroline Nordquist

Vill du läsa kursen men ditt kursval inte lagts in i Ladok av din studievägledning, så måste du omgående se till att detta blir gjort. Endast de studenter vars kursval är inlagt har möjlighet att bli godkänd på labbar.

OBS: Du ska snarast och senast 6 september registrera dig i res-systemet genom att göra res checkin agi05. Ni som läser hela AGI-kursen anger grupp=1 och ni som läser 2p som del av dataspelskursen (2D1651) svarar grupp=2. Att ni registrerar er i res är viktigt för att vi ska kunna bokföra dina labbresultat. Du kan själv kontrollera vilka resultat som finns inlagda i res genom att skriva res agi05 show.

Obsevera att man inte kan läsa både 2D1413 och 2D1651 eftersom de överlappar varandra. Däremot går det förstås bra att läsa 2D1413 och 2D1650 (vilket tillsammans ger 10p).

topp>>

Kursens mål


Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom rendering/belysningsmodeller, realtidsgrafik/VR och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att studenterna självständigt ska kunna tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion

Andra kurser som har anknytning till denna kurs: 2D1257 Visualisering (period 3), 2D1400, Interaktiva medier för datatekniker (begränsat antal platser), 2D1424 Datorgeometri i bildanalys och visualisering

topp>>

Kurslitteratur

Bok

Vi kommer att använda följande bok:
3D Computer Graphics  by Alan Watt, Hardcover - 608 pages 3rd edition (1999), Addison-Wesley Pub, ISBN: 0201398559, priset är enligt vår senaste uppgift 790 kronor på kårbokhandeln. Boken innehåller en CD med diverse bilder och programvara. Tyvärr är en del länkar på CDn trasiga, men i övrigt är boken bra.
För den som inte har OpenGL aktuellt kan man antingen köpa Gustav Taxéns OpenGL-häfte på Nadas studentexpedition eller så kan man köpa Edward Angels lilla bok  OpenGL: A Primer, Pearson, 2001
Vi räknar inte med att de som läser 2D1651 skaffar boken.

Kursbunt

På Nadas studentexpedition kan du köpa

Kursbunt, del 1 (säljs på studentexpeditionen för 80 kronor)
• Lydelse till laboration 1, Maya (17 sidor, inkl RTG-formatet)
• Lydelse till laboration 2, OpenGL (9 sidor, inkl JPEG-bilder och OpenGL)
• Lydelse till laboration 4, haptik (2 sidor)

• A Pre-computed Radiance Transfer Primer (6 sidor)
• Salisbury, K.J., Making Graphics Physically Tangible, CACM, August 1999, vil 22, no 8, samt Salisbury, K.J. et al., Haptic Rendering: programming Touch Interaction with Virtual Objects, 1995 Synposium on Interactive 3D Graphics, 7 + 8 sidor
• Elements of Early vision for Computer Graphics, J. Ferwerda, Computer Graphics and Appl (12 sidor)
• Utdrag ur kurs 6, SIGGRAPH2002, Human-Centered Design Processes in Virtual Environments, Methodologies and Real-Life Case Studies (45 sidor)
• institutionens lapp om hederskodex

Kursbunt, del 2 (säljs i början av period 2 på studentexpeditionen för x kronor)

• Beier, Neely, Feature-Based Image Metamorphosis, pp35-42, SIGGRAPH'92, 8 sidor
• Lars Kjelldahl, Perceptual features for computer graphics and visualization
• Några artiklar om ljudgränssnitt, c:a 25 sidor (delas ut senare)
Förutom ovanstående kommer OH-kopior att delas ut eller göras tillgänliga via www.

I priset på kursbuntarna ingår en prenumeration på kopior av OH-bilder som delas ut under kursen.

Unix-häfte och C-häfte kan köpas på expeditionen av dem som så önskar.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.45-11.30 och må-to 12.45-14.15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Etik och hederskodex


Det ligger i såväl lärares som studenters intresse att ha en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit och ömsesidigt förtroende. På den här kursen har det normalt inte varit några större problem med otillåtet samarbete (ett undantag med kopierad hemtenta har dock förekommit). Nadas grundutbildningsgrupp har förra läsåret fastlagt följande hederskodex. Läs texten hederskodex vad som gäller.

topp>>

Examination

7 st laborationer, lab1: labb 1-5, lab2: labb 6, lab3: labb 7
Den som redovisat labb 6 och 7 före deadline för tenC får 2 bonuspoäng på tentan
Momenten lab1, lab2, lab3, tenA, tenB, tenC ger vardera 1p.

Tentamensformen sker i form av "hemtentamen". De tre tentamomenten, tenA, tenB och tenC publiceras under kursens gång. Datum för när de läggs ut finns via kurshemsidan. Deatljerade regler finns via fliken "tenta".

Betyget på alla moment är G eller U. Slutbetyget på kursen baseras på poängsumman av tenA, tenB och tenC samt eventuell bonuspoäng enligt ovan. Poängen på de respektive delarna kommer att läggas in i res.
Typiska/ungefärliga gränser för tentadelarna är:
50% för 3/G, 67% för 4, 75% för VG och 83% för 5 (procentandelar av maxpoäng)

Labbkurs

Laborationerna 1-5 bör/måste göras i samband med kursen och de tillfällen som då är uppsatta. Haptiklabben (labb 4) bygger på särskild uppställning av utrustning. Det är därför ogörligt att ordna labbtillfällen i efterhand. Görs inte den labben i samband med kursen kan man alltså bli tvungen att vänta till nästa år för att göra labben.
Laborationerna görs normalt i grupper om två personer. Det går oftast bra att vara ensam om det inte är brist på labbplatser. Undantagsvis kan man också vara tre personer, men då ställs det normalt högre krav på kvalitén på det man gjort.

Bokningslistor för laborationer läggs ut i trapphuset på plan 6 på IPLab, NADA. Redovisning av labb 6 & 7 sker vid mindre seminarier med c:a fyra grupper per tillfälle.
Den som är klar med labb 6 och 7 före deadline för tenC får 2 bonuspoäng på totala tentasumman. Bonuspoängen får man ha med sig även på påsktentan.

* 1. DelA: skiss, man gör en skiss som sedan scannas in och används som grund för modellering i Del B: Maya (3D modellering, bakgrundbilder, texturering, exportering till OpenGL), 5h, lydelse till labben (som en förberedelse till den här labben görs under föreläsningstid en liten övning i designarbete). Den som inte gjort den inledande Maya-labben kan gå till http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1323/04_05/labbar/ och hämta hem lydelse och anvisningar.
* 2. OpenGL, 10h, ansvarig: Gustav Taxén - labben går ut på att lära sig lite mer om OpenGL, Labblydelse, rtg-text, jpeg-text, extensions-text, lydelser för DGI-kursens OpenGL-labb finns här (av intresse för SU-studenter), Att köra OpenGL tillsammans med Borlands C-builder. I år räknar vi med att köra OpenGL på Macarna på plan 5. Du kan gå till /info/agi05/OpenGL för att hämta diverse filer.

* 3. Denna labb ingår inte i kursen i år
* 4. Haptik, 3h, (denna labb måste göras i samband med de labbtillfällen som erbjuds under kursens gång), ansvarig: Oscar Täckström, lydelse
* 5. Denna labb ingår inte i kursen i år.
* 6. Valfri fördjupningslaboration väljs efter samråd med labbansvarige, 40h, ansvarig: Lars Kjelldahl
* 7. Valfri fördjupningslaboration väljs efter samråd med labbansvarige, 40h, ansvarig: Lars Kjelldahl

 

Vid de schemalagda labbtillfällena kommer det att finnas handledare att tillgå. Tanken är att kursdeltagarna ska kunna arbeta relativt självständigt. Det är viktigt att utnyttja de schemalagda passen, så planera ditt arbete efter dessa pass.

För att bli godkänd på en labb så ska du dels ha utfört labbuppgiften och dels kunna redogöra för uppgiften och lösningen. Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp.

Tenta

Tentadelen utförs i form av tre hemtentor, del A (för 2D1413 och 2D1651), delB och delC (för 2D1413)

Konto vid Nada

De studenter som loggat in i res-systemet och finns i LADOK, ska enligt planerna få sina passerkort aktiverade för de aktuella labbsalarna (om så inte redan är fallet).

topp>>

Läsanvisningar

För att smidigt klara av labbarna och tentan bör du läsa kursboken och materialet i kursbunten parallellt med att stoffet gås igenom på föreläsningarna.

På tentan kommer frågor på boken och materialet i kursbunten (inklusive utdelade OH-bilder från föreläsningar). Stoff från föreläsningarna som inte finns i kursbok, kursbunt eller utdelat material är inte tentastoff.

Generellt gäller att begrepp och principer är viktigare än detaljer.

Kursboken

Kursboken är en stomme för kursen, men vi följer den inte under föreläsningarna. Det finns läsanvisningar till boken.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Förändringar sedan förra året är främst

• en genomgång och modernisering av föreläsningarna.

• OpenGL-labben görs nu på Macarna, vilket innebär att integreringen med Maya-labben blir mycket enklare. OpenGL är också snabbare på Macarna än på Sun-maskinerna.

Vi hade hoppats på en ny omarbetad upplaga av kursboken efter synpunkter som vi lämnat tillförlaget. Den nya upplagan har dock försenats och väntas först till maj 2006.

 

topp>>

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-10-02