NadaKTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1413

2D1413 Avancerad grafik och interaktion för KTH, 6 poäng

2D1651, Datorspelsdesign med avancerad grafik, 2 poäng (av totalt 6), hösten 2005

Kurshemsidan för hösten 2006 finns på länk

***** Bilder gjorda på våra grafikkurser *******

Kursen går i period 1 (samläsning med datorspelsdesign) och i period 2.

Kursen är en fortsättning på DGI/DOA/Grip-kurserna. Vi fördjupar laborationerna i Maya och OpenGL samt har dessutom en labb i haptik. I första labben ingår dessutom en skissdel som görs med papper och penna. Föreläsningarna och hemtentorna handlar om tekniker för globala belysningsmodeller och syntetisk grafik, animering, shaderspråk, virtuella miljöer, ljud, partikelsystem, perception mm. Det är föreläsare med olika bakgrund och kunskaper, bl.a. får vi en presentation av en f.d. exjobbare som nu jobbar på Pixar. Trots att detta är en fortsättningskurs är det mycket vi inte kan gå in på i detalj eller ta upp. För att man ska få möjlighet att ändå ägna tid åt det man själv är mest intresserad av finns det en fördjupningsdel i period 2, där man väljer något att läsa om och labba på efter eget intresse.

Kursen 2D1413 AGI kan väljas av alla studenter som läst någon av grundkurserna (om man får det godkänt av sin studievägledare).

Välkommen till kursen. Jag hoppas att du ska finna den intressant, värdefull och rolig.


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-10-02