ACPU 1998 - Kursanalys

Användarcentrerad programutveckling 2D1410 6 p

Period 3-4, 1998
Kursutvärdering av studenterna, en summering:
Kursen i allmänhet ger en 4 av totalt 5.

Föreläsningar ger i snitt 3 av totalt 5. Den pedagogiska kvaliteten kan förbättras. Dock svårt med tanke på vår målgrupp. Föreläsningarna anses relevanta och antalet föreläsningar är bra. Tid för diskussion och frågor fanns.

Innehåll i övningarna gav 2.9 av 5. Hjälp vid övningar gav 2.6 vilket inte är acceptabelt.

Kursmaterialet anses bra.

Examinationsformen skattas 4.5 anses spegla kursinnehållet samt har svårighetsgraden 3.6.

Kursadministrationen fick skattningen 2.7 beträffande föreläsares tillgänglighet. Inte konstigt med tanke på de många inbjudan föreläsarna. För övrigt skattas kursadministrationen som ca 3.

Kursens skattas som lätt men många anser att kursen borde ge upp till 10 poäng!

Bäst med kursen var friheten och att arbeta tvärvetenskapligt.

Planerade förändringar till nästa kursstart:
Det som bör ändras enligt studenterna är att förklara målet med övningarna bättre samt undervisa i videoteknik, gruppdynamik och projektstyrning. Förvarna om obligatorisk närvaro och beskriv extremt väl vad som skall ingå i slutpresentationera. Litteraturen kommer ses över och uppdateras.