KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1410 Användarcentrerad programutveckling

Metodövningar (2 poäng)

övning 1, övning 2, övning 3

Metoddelen examineras genom närvaro på metodövningstillfälle nummer 2 och 3 (2/2 och 9/2) och redovisningen den 16/2, samt genomförande och rapportering av själva metodövningarna. Observera alltså att det är obligatorisk närvaro vid dessa tillfällen. Om du av någon anledning inte kan vara närvarande vid något tillfälle får du göra en extrauppgift som bestäms av metodövningsansvarige för den metodövning som redovisas.

Varje metodövning ska resultera i en kort rapport (1 sida) där ni beskriver hur ni har gått till väga, hur den specifika metoden användes, samt framför allt era reflektioner över dess styrkor och svagheter. Som avslutning ska ni skriva en rapport (max tre sidor) där ni jämför och diskuterar när de olika metoderna kan vara bättre eller sämre. Samtliga rapporter skrivs parvis. Mer detaljerad information om detta kommer vid första metodövningstillfället.

Metodövning 1: Kontextuell intervju

Ansvarig: Fredrik Winberg, fredrikw@nada.kth.se

Beskrivning av metodövningarna samt metodövning 1.

Om du inte kunde närvara vid redovisningstillfället för metodövning 1 (den 2/2) består extrauppgiften av att läsa denna artikel och på max en a4-sida diskutera och jämföra det som artikelförfattaren skriver om intervjuer och det sättet som ni valde att genomföra er intervju. Var gärna kritiska gentemot artikelns sätt att framställa intervjuer i en användarcentrerad utvecklingsprocess.

Metodövning 2: Fokusgrupper

Ansvarig: Rósa Guðjónsdóttir, rosag@nada.kth.se

Beskrivning av metodövning 2.

Om du inte kan närvara vid redovisningstillfället för metodövning 2 (den 9/2) består extrauppgiften av att läsa artikeln ”Playacting and Focus Troupes: Theater techniques for creating quick, intense, immersive, and engaging focus group sessions” och på en sida diskutera och jämföra tekniken som diskuteras i artikeln med den som ni använde i era fokusgrupper.

Metodövning 3: Prototyper

Ansvarig: Bosse Westerlund, bosse@nada.kth.se

Beskrivning av metodövning 3

Om du inte kan närvara vid redovisningstillfället för metodövning 3 (den 16/2) består extrauppgiften av att läsa artikeln ”Creating shared experiences and aims among stakeholdersin a design process” som finns i kursbunten, och på en sida diskutera och jämföra det som diskuteras i artikelns med det som ni gjorde i er prototyp-workshop.


 
Sidansvarig: Fredrik Winberg <fredrikw@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-02-20