KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1410 Användarcentrerad programutveckling

KursPM med schema

Schema, Kursledning, Lärare på kursen, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination

Ändringar i kursPM efter kursstarten kommer att meddelas under nyheter.


Schema

Om detta schema avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det detta som gäller. Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras. Eventuella förändringar kommer att markeras klart och tydligt i nedanstående schema.

Ti 24/1, 10-12, sal E3
Kursintroduktion - Fredrik Winberg (ljusbilder)
On 25/1, 8-10, sal E3
Historisk bakgrund till kooperativ design - Yngve Sundblad
(Atwood, MacCaion & Williams, 2002; Bødker, Ehn, Sjögren & Sundblad, 2000; Caroll, 1996)
To 26/1, 8-10, sal E3
Metodövning 1: Kontextuell intervju - Fredrik Winberg (ljusbilder)
(Beyer & Holtzblatt, 1995)
Ti 31/1, 10-12, sal E3
Användarcentrerade metoder - Fredrik Winberg (ljusbilder)
(Muller, Haslwanter & Dayton, 1997; Muller & Kuhn, 1993)
On 1/2, 8-10, sal E3
Designprocesser - Bosse Westerlund (ljusbilder)
(Gedenryd, 1998; Mackay & Fayard, 1997)
To 2/2, 15-17, sal E3
Redovisning av metodövning 1 - Fredrik Winberg
Metodövning 2: Fokusgrupper - Rósa Guðjónsdóttir (ljusbilder)
(McDonagh-Philip & Bruseberg, 2000)
Ti 7/2, 10-12, sal E3
Metoder för kreativt arbete - Bosse Westerlund (ljusbilder)
(Häggberg, 2001)
On 8/2, 8-10, sal E3
Erfarenheter från interLiving - Sinna Lindquist (ljusbilder)
(Gaver, Dunne & Pacenti, 1999; Iqbal, Gatward & James, 2005; Westerlund, Lindqvist & Sundblad, 2003)
To 9/2, 15-17, sal E3
Redovisning av metodövning 2 - Rósa Guðjónsdóttir
Metodövning 3: Prototyper - Bosse Westerlund (ljusbilder)
(Westerlund, 2005)
Ti 14/2, 10-12, sal E3
Design Anthropology: Ut i verkligheten - Eva G:dotter Jansson
On 15/2, 8-10, sal E3
Industridesign - Teo Enlund
To 16/2, 15-17, sal E3
Redovisning av metodövning 3 - Bosse Westerlund
Redovisning av hela metodövningen - Fredrik Winberg, Rósa Guðjónsdóttir, Bosse Westerlund
Ti 21/2, 10-12, sal E3
Erfarenheter från KidStory - Gustav Taxén
(Driun, 1999; Taxén, 2003)
On 22/2, 8-10, sal E3
Projek-kickoff (ljusbilder)
Fr 24/2, 8-10, sal E3 <<OBS Inställt tillfälle!!!
 
Ti 28/2, 10-12, sal E3
Presentationsformer - Björn Thuresson
On 1/3, 15-17, sal E3 <<OBS Nyinsatt tillfälle
Föreläsning som knyter an till projekttemat - Maria Hammarén.
Fr 3/3, 8-10, sal D3 <<OBS Inställt tillfälle!!!
 
Fr 17/3, 10-12, sal E3 << OBS Nyinsatt tillfälle
Projektmöte 1: Målgrupp
To 6/4, 13-15, sal E2 << OBS Nyinsatt tillfälle
Projektmöte 2: Prototyp
Fr 28/4, 10-12, sal E3 << OBS Nyinsatt tillfälle
Projektmöte 3: Presentationsformer
Ti 2/5, 8-12, sal F1 <<OBS Inställt tillfälle!!!
 
To 4/5, 13-17, sal E1 <<OBS Inställt tillfälle!!!
 
To 11/5, 13-17, sal E1 <<OBS Nyinsatt tillfälle
Genrep
Må 15/5, 13-17, sal E1 <<OBS Nyinsatt tillfälle
Slutpresentation

topp>>

Kursledning

Fredrik Winberg, fredrikw@nada.kth.se, kursledare, telefon 790 9105, rum 4634

Använd i första hand e-post om det är möjligt.

topp>>

Lärare på kursen

(kommer att fyllas på allteftersom schemat börjar ta form)

 

Vem får läsa kursen

Kursen ingår i kompetensinriktningen människa-datorinteraktion samt magisterprogrammet i människa-datorinteraktion, och är valbar för teknologer som har gått 2D1622 MDI fortsättningskurs, C- och D-studenter från SU med relevanta bakgrundskunskaper, studenter från Konstfack och Grafiska Institutet m fl. Hör av dig om du är osäker på om du uppfyller förkunskapskraven.

topp>>

Kursens mål

Målet med kursen är att studenterna ska lära sig metoder och praktiskt få erfarenhet av att i tvärvetenskapligt sammansatta projektgrupper arbeta fram en teknisk produkt eller ett system i nära samarbete med dom tänkta användarna. Då kursen inte bara vänder sig till studenter på KTH, utan även studenter med helt annan bakgrund från till exempel SU och Konstfack, är detta en unik möjlighet att få erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt i praktiken.

topp>>

Kurslitteratur

Kursbunten kommer att finnas till försäljning på Nadas studentexpedition.

Mer information om kursbunten kommer inför kursstarten.

 • Atwood, M., MacCaion, K., & Williams, J. (2002). How does the Design Community Think about Design. I Proceedings of the ACM Design of Interactive Systems conference. London June 2002, s. 125-132.
 • Beyer, H., & Holtzblatt, K. (1995). Apprenticing with the customer. Communications of the ACM, 38(5), 45-52.
 • Bødker, S., Ehn, P., Sjögren, D., & Sundblad, Y. (2000). Co-operative Design – perspectives on 20 years with “the Scandinavian IT Design Model”. I Proceedings of NordiCHI 2000.
 • Carroll, J.M. (1996). Encountering others: reciprocal opening in participatory design and user-centered design. Human-Computer Interaction 11(3), 285-290.
 • Druin, A. (1999). Cooperative inquiry: developing new technologies for children with children. I Proceeding of the CHI 99 conference on Human factors in computing systems.
 • Gaver, B., Dunne, T., & Pacenti, E. (1999). Cultural Probes. interactions, 1, 21-29.
 • Gedenryd, H. (1998). Kapitel 3 i How Designers Work. Lunds universitet.
 • Häggberg, L. (2001). Kreativitet och olika tekniker.
 • Iqbal, R., Gatward, R. & James, A. (2005). A general approach to ethnographic analysis for systems design. I Proceedings of the 23rd annual international conference on Design of communication. ACM Press
 • Mackay, W. E. & Fayard, A-L. (1997). HCI, Natural Science and Design: A Framework for Triangulation Across Disciplines. I Proceedings of DIS '97. ACM Press.
 • McDonagh-Philip, D. & Bruseberg, A. (2000). Using Focus Groups to Support New Product Development. Institution of Engineering Designers Journal, September 2000.
 • Muller, M.J., Haslwanter, J.H., & Dayton, T. (1997). Participatory practices in the software lifecycle. I M. Helander, T.K. Landauer, & P. Prabhu (Red.), Handbook of human-computer interaction (2:a rev. upplagan) (s. 255-266). Elsevier Science B.V.
 • Muller, M.J. & Kuhn, S. (1993). Participatory Design. Communications of the ACM, vol 36, nr 6, 24-28.
 • Taxen, G. (2003). Towards Living Exhibitions. Lic-avhandling, s. 62-72.
 • Westerlund, B. (2005). Creating shared experiences and aims among stakeholdersin a design process. I Design for Entrepreneurship – Design for Innovation conference at Växjö University.
 • Westerlund, B., Lindqvist, S. & Sundblad, Y. (2003). Co-designing with and for families. I Proceedings for the conference COST269 • User aspects of ICTs: good, bad, irrelevant.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studerandeexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må­fr 9.45­11.30 och må­to 12.45­14.15. Kursbunten säljs i normala fall på studentexpeditionen.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Kursen består av två delar, metoddelen och projektdelen.

Metoddelen (2 poäng) består dels av tre metodövningar där studenterna får praktiskt prova på tre olika sätt att arbeta tillsammans med användare, samt dels av en föreläsningsserie med inbjudna föreläsare som redogör för användarcentrering och kooperativ design ur olika perspektiv.

I den avslutande projektdelen (4 poäng) arbetar studenterna med ett större projekt under tre månader, vilket avslutas med en slutredovisning.

topp>>

Examination

Metoddelen examineras genom närvaro på metodövningstillfällena och det avslutande redovisningstillfället samt genomförande och rapportering av själva metodövningen. Resultaten ska redovisas dels genom skriftliga rapporter samt dels genom aktivt deltagande vid metodövningstillfällena. Se schemat för vilka tillfällen som är redovisningstillfällen.

Projektdelen examineras genom ett väl genomfört och korrekt rapporterat och dokumenterat projektarbete. Information om detta kommer i samband med projekt-kickoffen.

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Konto vid Nada

För att kunna utnyttja Nadas datorsalar behöver du ett konto och passerkort. Kontakta Fredrik Winberg om du inte har detta.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Föreläsningarna under kursen är koncentrerade till början av kursen

Granskningen av projekten kommer att göras av respektive handledare, och diskuteras med hela handledargruppen.

Projektmötena under projektets gång är bättre strukturerade för att ge varje projektgrupp så bra återkoppling som möjligt.

Metodövning 1 har fått ett mer relevant innehåll.

topp>>

 


 
Sidansvarig: Fredrik Winberg <fredrikw@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-02-27