KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1410

2D1410 Användarcentrerad programutveckling, ACPU

OBS. Gammal kursomgång. Kursen har bytt namn till Kooperativ IT-design.

 

Kursen ges januari - maj 2006 (period 3-4) för D4, E4, Me3, MDI-magister, Konstfack, Grafiska Institutet, SU m fl, och är central i kompetensinriktningen människa-datorinteraktion för D och Media.

Kursledare är Fredrik Winberg, examinator är Yngve Sundblad.

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar metoder för användarmedverkan vid programsystemutveckling och där metoderna används i ett projekt.

Kursens mål är att

  • ge kunskap och erfarenhet av metodik, såväl humanvetenskaplig som datavetenskaplig, för att systematiskt inkludera slutanvändare i alla faser av programsystemutveckling,
  • ge fördjupad kunskap om design av användargränssnitt

för att studenterna ska

  • kunna i samarbete med personer med andra kompetenser och med användare utforma och genomföra en projektidé.

Vill du gå kursen? Hör av dig till Fredrik Winberg (fredrikw@nada.kth.se) i så fall.


 
Sidansvarig: Fredrik Winberg <fredrikw@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-12-06